Coronapandemin – länkar till mer information

Här samlar Jämställdhetsmyndigheten länkar till mer information om coronapandemin ur ett jämställdhetsperspektiv.

Se Jämställdhetsmyndighetens samlade information om coronapandemin här.

Händelseutvecklingen går fort och kunskapsläget förändras hela tiden när det gäller covid-19 och konsekvenserna av de åtgärder som vidtas. Här samlar vi ett urval av information om pandemin från betrodda källor.

Folkhälsomyndigheten

Aktuella utbrott: Covid-19

Information in other languages about covid-19

1177

Covid-19 Coronavirus

Myndigheten för delaktighet

Tillgänglig information om pågående smittspridning

Myndigheten för skydd och beredskap

Nästan hela befolkningen har ändrat sitt beteende med anledning av coronapandemin – kvinnor mer benägna

 MSB: ”Vi kanske är ett Sverige på social paus just nu” (SVT)

Män mindre benägna att anpassa sig till coronakrisen (GP)

Konjunkturinstitutet

Unga, utrikes födda, visstidsanställda och kvinnor har drabbats hårdast av Corona-krisen

Medlingsinstitutet

Löneskillnaderna mellan könen fortsätter att minska, men coronakrisens effekter på arbetsmarknaden kan komma att ändra den utvecklingen, enligt Medlingsinstitutets årsrapport

Regeringen

Satsning för att möta ökad utsatthet i samband med det nya coronaviruset

Debattartikel av jämställdhets­minister Åsa Lindhagen tillsammans med de nordiska ministrarna med ansvar för jämställdhetsfrågor

Europeiska jämställdhetsinstitutet

Covid-19 och jämställdheten i Europa

Coronaviruset sätter kvinnor i frontlinjen

Covid-19 and gender-based violence: Has the pandemic taught us anything?

EIGE’s report on gender equality and long-term care highlights why Europe needs to care more about care

Europarådet

Kvinnors rättigheter och covid-19-pandemin

EU:s statistikkontor Eurostat

Euro area unemployment by gender

EU worsens for gender equality, says Eurostat

EU science hub

How will the covid-19 crisis affect existing gender divides in Europé?

UN Women

FNs generalsekreterare vädjar till regeringar världen över att agera mot mäns våld mot kvinnor

Jämställdhetsfrågor har betydelse vid gensvaret på covid-19

Kvinnor och covid-19: Fem saker regeringar kan göra nu

In Focus: Gender equality matters in covid-19 response

Covid-19 in Latin America and the Carribbean

Covid-19 and Ensuring Safe Cities and Safe Public Spaces for Women and Girls

UN Women’s checklist for governments to guide a gender-sensitive response to covid-19

From insights to action: Gender equality in the wake of covid-19

Women with disabilities in a pandemic

Covid-19 economic impacts on women

FN:s befolkningsfond

Covid-19: En könslins

Millions more cases of violence, child marriage, female genital mutilation, unintended pregnancy expected due to the covid-19 pandemic

UNDP

Covid-19 Global Gender Respons Tracker: Most countries failing women and girls with Covid response, UN finds

Unicef

Social protection response to covid-19 2020

OECD

Women at the core of the fight against covid-19 crisis

Världsbanken

Gender dimensions of the covid-19 pandemic

World Health Organization

Covid-19 och mäns våld mot kvinnor – vad hälso- och sjukvården kan göra

Covid-19: How to include marginalized and vulnerable people in risk  communication and community engagement

Nordiska ministerrådet

Bättre jämställdhet och mindre stress, det visar den norska arbetslivsbarometern för 2020

Övrig internationell forskning

Lessons Never Learned: Crisis and gender‐based violence

An increasing risk of family violence during the covid-19 pandemic: Strengthening community collaborations to save lives

The Impact of covid-19 on Gender Equality

Pandemics and Violence Against Women and Children

Gender Implications of covid-19 outbreaks in Development and Humanitarian Settings

An increasing risk of family violence during the covid-19 pandemic: Strengthening community collaborations to save lives

Pandemics and Violence Against Women and Children

Covid-19 and the health sector

The Missing Perspectives of Women in COVID-19 News

Senast uppdaterad: 3:07 - 17 mar, 2021
  • Covid-19