Coronapandemin – länkar till mer information

Här samlar Jämställdhetsmyndigheten länkar till mer information om coronapandemin ur ett jämställdhetsperspektiv.

Se Jämställdhetsmyndighetens samlade information om coronapandemin här.

Händelseutvecklingen går fort och kunskapsläget förändras hela tiden när det gäller covid-19 och konsekvenserna av de åtgärder som vidtas. Här samlar vi ett urval av information om pandemin från betrodda källor.

Folkhälsomyndigheten

Aktuella utbrott: Covid-19

Information in other languages about covid-19

1177

Covid-19 Coronavirus

Myndigheten för delaktighet

Tillgänglig information om pågående smittspridning

Myndigheten för skydd och beredskap

Nästan hela befolkningen har ändrat sitt beteende med anledning av coronapandemin – kvinnor mer benägna

 MSB: ”Vi kanske är ett Sverige på social paus just nu” (SVT)

Män mindre benägna att anpassa sig till coronakrisen (GP)

Regeringen

Satsning för att möta ökad utsatthet i samband med det nya coronaviruset

Debattartikel av jämställdhets­minister Åsa Lindhagen tillsammans med de nordiska ministrarna med ansvar för jämställdhetsfrågor

Europeiska jämställdhetsinstitutet

Covid-19 och jämställdheten i Europa

Coronaviruset sätter kvinnor i frontlinjen

Covid-19 and gender-based violence: Has the pandemic taught us anything?

Europarådet

Kvinnors rättigheter och Covid-19-pandemin

EU science hub

How will the COVID-19 crisis affect existing gender divides in Europe?

UN Women

FNs generalsekreterare vädjar till regeringar världen över att agera mot mäns våld mot kvinnor

Jämställdhetsfrågor har betydelse vid gensvaret på covid-19

Kvinnor och covid-19: Fem saker regeringar kan göra nu

In Focus: Gender equality matters in covid-19 response

Covid-19 in Latin America and the Carribbean

Covid-19 and Ensuring Safe Cities and Safe Public Spaces for Women and Girls

FN:s befolkningsfond

Covid-19: En könslins

OECD

Women at the core of the fight against COVID-19 crisis

Världsbanken

Gender dimensions of the covid-19 pandemic

World Health Organization

Covid-19 och mäns våld mot kvinnor – vad hälso- och sjukvården kan göra

Covid-19: How to include marginalized and vulnerable people in risk  communication and community engagement

Övrig internationell forskning

Lessons Never Learned: Crisis and gender‐based violence

An increasing risk of family violence during the Covid-19 pandemic: Strengthening community collaborations to save lives

The Impact of Covid-19 on Gender Equality

Pandemics and Violence Against Women and Children

Gender Implications of Covid-19 outbreaks in Development and Humanitarian Settings

An increasing risk of family violence during the Covid-19 pandemic: Strengthening community collaborations to save lives

Pandemics and Violence Against Women and Children

 

Senast uppdaterad: 2:41 - 03 aug, 2020