Civilsamhället gör skillnad för jämställdheten

Ideella föreningar och stiftelser som beviljats statsbidrag enligt förordningarna Jämställdhetsprojekt och Kvinnors organisering bidrar genom sina aktiviteter och verksamheter till jämställdhet. Det visar nya rapporter från Jämställdhetsmyndigheten som redovisar vad bidragen använts till.

Sara Nilsson, utredare på Jämställdhetsmyndigheten Foto: Jöran Fagerlund

Jämställdhetsmyndigheten bedömer att de verksamheter som beviljats bidrag för Jämställdhetsprojekt överlag bidrar till de jämställdhetspolitiska målen, i synnerhet de projekt som bidrar till att uppnå jämställd hälsa, att kvinnor och män ska ha samma möjlighet till makt och inflytande samt målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Projekten har också genererat ny kunskap som är viktig för att jämställdhetsarbetet ska kunna utvecklas. 

– Många projekt har varit nyskapande, till exempel genom utveckling av olika metoder och arbetssätt, säger utredaren Sara Nilsson på Jämställdhetsmyndigheten. 

Fakta om bidragen

Bidragen fördelas på uppdrag av regeringen. Regeringen formulerar syftet och bestämmer reglerna för de bidrag som finansieras med statliga pengar. Bidragen fördelas efter en prövning mot de aktuella regelverken.  

De aktiviteter och verksamheter som genomförts av organisationer som beviljats statsbidrag för kvinnors organisering bedöms också ligga i linje med syftet, som är att främja kvinnors deltagande i demokratiska processer. Bidraget har främjat kvinnors möjligheter att bevaka sina rättigheter och driva sina krav.  

– Civilsamhället bidrar till att ge både organisationernas medlemmar och allmänheten en träffsäker service. De når målgrupper som annars är svåra att nå när det gäller områden som sexuell och reproduktiv hälsa, hbtq-rättigheter eller skyddat boende för kvinnor och barn som utsätts för mäns våld. Det är en viktig uppgift. Organisationerna kan med hjälp av statsbidrag fokusera på utmaningar och problem i samhället som det offentliga ännu inte har upptäckt eller har metoder för att hantera, säger Sara Nilsson.  

Senast uppdaterad: 3:23 - 12 jun, 2019
  • Statsbidrag