Centerkvinnorna mötte myndighetens personal

Centerkvinnorna är ett av landets största politiska kvinnoförbund. På måndagen kom styrelsen för Centerkvinnorna till Jämställdhetsmyndigheten i Angered. Många frågor ställdes om verksamheten.
Centerkvinnornas ordförande Sofia Jarl och Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag i samtal med myndighetens personal. Foto: Karl-Johan Bondesson

Det började 1933 då Svenska Landsbygdens Kvinnoförbund bildades. Syftet var att förbättra villkoren för landsbygdens hårt arbetande kvinnor.

Att kvinnor organiserade sig gillades inte av alla.  En nidbild spreds i en lokaltidning: ”Från gård till gård draga dessa sysslolösa hejdukar och söka injaga skräck och fasa hos de av landsbygdens kvinnor, som äro mest politiskt oerfarna och okunniga.

Det hindrade inte att organisationen växte. En av Sveriges tidigare jämställdhetsministrar, Karin Andersson (minister 1979 – 82), var en gång förbundssekreterare i Centerns kvinnoförbund.

Namnet kom så småningom att ändras till Centerkvinnorna.  Ordförande Sofia Jarl citerade ovanstående tidningsrader under Centerkvinnornas förbundsstämma för ett par veckor sedan, där hon omvaldes för en andra period.

På sin hemsida beskriver sig Centerkvinnorna idag som en grön, socialliberal, och feministisk kvinnokraft, som aktivt verkar för jämställdhet i samhället och i Centerpartiet genom att opinionsbilda och utbilda kring samhällsfrågor och jämställdhet.

Under sitt besök på Jämställdhetsmyndigheten informerades Centerkvinnorna om myndighetens många olika uppdrag. Många frågor ställdes om verksamheten, bland annat om arbetet med jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting, om kvinnojourer och våldspreventivt arbete.

Under ett samtal med personalen berättade Sofia Jarl om Centerkvinnornas arbete och lyfte fram vikten av det civila samhällets insatser för jämställdhet. Sofia Jarl önskade fler uppdrag för Jämställdhetsmyndigheten, framför allt uppdrag som kan snabba på jämställdhetsarbetet i näringslivet.

Senast uppdaterad: 4:48 - 18 jun, 2018
  • Jämställdhet