Jämställdhetsmyndigheten får ändrat regleringsbrev och nya uppdrag

Regeringen har beslutat att ändra Jämställdhetsmyndighetens regleringsbrev, vilket innebär att anslagen kan användas till ordinarie verksamhet. Myndigheten har också fått två nya regeringsuppdrag och två återrapporteringskrav.

Torsdagen 23 maj beslutade regeringen att anslagen för myndigheten får användas för förvaltningsutgifter istället för att avveckla myndigheten. Jämställdhetsmyndigheten har också fått två nya regeringsuppdrag och två återrapporteringskrav.

– Det är givetvis glädjande att vårt viktiga arbete kan fortsätta, och vi välkomnar de nya angelägna regeringsuppdragen vi tilldelats, säger generaldirektör Lena Ag.

Nya regeringsuppdrag

  • Analysera om det finns behov av att utveckla den praktiska tillämpningen av barnkonventionen inom sitt verksamhetsområde.
  • Utveckla stödet till statliga myndigheter i deras arbete med jämställdhetsintegrering.

Nya återrapporteringskrav

  • Myndigheten ska redovisa hur arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella och andra ändamål har bedrivits vad gäller såväl barn och unga som vuxna.
  • Myndigheten ska redovisa hur arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck har bedrivits, särskilt när det gäller samverkan med andra myndigheter, framförallt Länsstyrelsen i Östergötlands län och dess kompetensteam mot hedersrelaterat våld och förtryck.

14 juni ska riksdagen rösta om vårändringsbudgeten där Jämställdhetsmyndigheten föreslås få ett tillskott på 40 miljoner kronor.

 

Senast uppdaterad: 4:58 - 27 maj, 2019
  • Jämställdhet