Allt fler offer för människohandel identifieras

262 personer identifierades som offer eller potentiella offer för människohandel i Sverige under 2018. Det visar en ny sammanställning inom ramen för den nationella samordningen mot prostitution och människohandel.

Det operativa nätverket Nationellt metodstödsteam (NMT) leds av Jämställdhetsmyndigheten och består av myndigheter som arbetar mot prostitution och alla former av människohandel. Samverkande myndigheter är förutom Jämställdhetsmyndigheten; Arbetsmiljöverket, Migrationsverket, Polisen, Skatteverket, Socialtjänsten och Åklagarmyndigheten.

Det är genom NMT:s nationella stödtelefon för yrkesverksamma och regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel som antalet offer eller potentiella offer för människohandel har identifierats och sammanställts.

Samma personer kan utnyttjas för flera ändamål

Av de 262 personer som identifierades under 2018 var 163 kvinnor och 42 män, 19 flickor och 38 pojkar. Bland vuxna har en klar majoritet varit utsatta för sexuella ändamål, där kvinnor är offren. Kvinnor har i andra fall främst utnyttjats för tiggeri och arbetskraft, medan män har utnyttjats framför allt för tiggeri, kriminalitet och arbetskraft. De vuxna offren kommer främst från Rumänien, Nigeria och Bulgarien.

– Vi vet att många kvinnor från Nigeria utnyttjats för sexuella ändamål. Från Rumänien har vi under året sett ärenden som gäller framför allt sexuella ändamål, men även tiggeri. Bulgariska fall har till största delen handlat om tiggeri, men även sexuella ändamål. Vi vet också att samma personer kan utnyttjas för flera ändamål, säger Catrin Sandman, kvalificerad utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Bland barn har den övervägande delen varit utsatta för kriminella ändamål, där det handlar uteslutande om pojkar. De flickor som utnyttjats i människohandel har varit främst varit utsatta för sexuella ändamål, tiggeri eller tvångsäktenskap. Det vanligaste ursprungslandet bland barn är Marocko.

– Vi vet att det sedan några år tillbaka är många barn från Marocko som befinner sig i Stockholm i en utsatt livssituation, där de riskerar att utnyttjas för människohandel. Därför inrättades för några år sedan ytterligare en regionkoordinator där särskilt inriktad mot barn, vilken vi kan anta har gett resultat, säger Catrin Sandman.

Uppsökande verksamhet synliggör fler offer

Antalet ärenden ökade 2018 i jämförelse med året dessförinnan, även gällande antal barn. Samtidigt tros det finnas ett stort mörkertal. Sammanställningen visar dock att det är något färre barn från Rumänien som utnyttjades för tiggeri under 2018 jämfört med tidigare år.

Det vi vet är att ju mer vi jobbar med de här frågorna desto mer upptäcker vi. Från början låg fokus och resurser på storstäderna. Nu arbetar vi mer med uppsökande verksamhet över hela landet, vilket har gett resultat, säger Catrin Sandman.

Både barn och vuxna som identifieras som offer eller potentiella offer för människohandel i Sverige erbjuds skyddat boende eller stöd och hjälp att återvända till sina hemländer. NMT jobbar även aktivt för att stötta yrkesverksamma.

– Vi håller nu på att revidera Manualen vid misstanke om människohandel, som beskriver stöd och skyddsprocesser för människohandelsoffer och olika myndigheters och andra aktörers ansvar. Vi hoppas att den ska bidra till att fler offer får sina rättigheter tillgodosedda, säger Catrin Sandman.

Siffrorna som presenteras här är inte heltäckande utan innefattar vad NMT har identifierat via regionkoordinatorerna och samtalen till stödtelefonen.

Senast uppdaterad: 2:40 - 17 mar, 2021
  • Prostitution och människohandel