”All förändring levererar motstånd”

Jesper Fundberg forskar kring maskuliniteter, genus och mångfald. Under internationella mansdagen den 19 november deltar han i Jämställdhetsmyndigheten digitala panelsamtal med fokus på jämställdhet. Vi bad honom svara på några frågor om mansrollen och mäns delaktighet i förändringsarbete.

Vilka privilegier respektive utmaningar upplever du som man i dagens samhälle?

– Att så ofta vara given, självklar och utgångspunkt är det största privilegiet för män. Utmaningen är ju att rubba dessa privilegier. Till exempel belyses det väl när problematisk maskulinitet adresserades i samband med #metoo – primärt reagerar många män på att de sågs som män, menar jag.

Varför tycker du det är viktigt att uppmärksamma den internationella mansdagen?

– Ingen aning, ärligt talat. Det är väl bra att lyfta frågor om män, privilegier och makt alla dagar. Om just den dagen hjälper till i den processen så är det bra.

Vad krävs för att pojkar och män i högre utsträckning involverar sig och blir delaktiga i jämställdhetsarbetet?

– Antingen tvång eller pedagogik på hög nivå. Jag tänker att seniora män, som förstår vikten av förändring, tar ansvar och driver på. Och att de är förberedda på motstånd. All förändring levererar motstånd.

Ta del av panelsamtalet som Jämställdhetsmyndigheten arrangerar här. 

Senast uppdaterad: 3:56 - 17 nov, 2020
  • Jämställdhet