Myndigheter och lärosätens beskrivning av åtgärder år 2017 för att nå de jämställdhetspolitiska målen

Jämställdhetsmyndighetens redovisning av uppdraget att redovisa och samlat analysera åtgärder som föregående år vidtagits av relevanta myndigheter och andra relevanta aktörer för att nå de jämställdhetspolitiska målen.

Myndigheter och lärosätens beskrivning av åtgärder år 2017 för att nå de jämställdhetspolitiska målen

Publicerad: 2018-03-29
Senast uppdaterad: 3:04 - 21 nov, 2018
  • Jämställdhet
  • Politik