Aktörer inom rättsväsendet

Här hittar du information om aktörer inom rättsväsendet som arbetar mot sexuella trakasserier.

Polismyndigheten

Polismyndigheten ska tillsammans med övriga myndigheter inom och utom rättsväsendet genom sina insatser bidra till målet för kriminalpolitiken; att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Polisen har bland annat i uppdrag att förbättra polisens arbete med att utreda våldtäkter och andra sexualbrott, inklusive köp av sexuell tjänst. Myndigheten ska följa arbetet och utveckla myndighetens arbetsmetoder för att utreda dessa brott.


Åklagarmyndigheten

Åklagarmyndigheten utreder en mängd brottstyper, allt från grov organiserad brottslighet till mängdbrott. Myndigheten har granskat och följt upp hur brott i nära relation och sexualbrott utreds.

Senast uppdaterad: 4:33 - 28 nov, 2019