#utanskyddsnät

Bakom uppropet #utanskyddsnät står flickor, kvinnor och transpersoner som har erfarenhet av missbruk och/eller drogberoende, kriminalitet och prostitution. Rätten till stöd och skydd från sexuella trakasserier, övergrepp och våld ska omfatta alla, oavsett livssituation.

De vittnar om att deras trauman kopplat till utsattheten ofta lämnas obearbetade och att deras polisanmälningar om övergrepp ignoreras. Uppropet pekar på att myndigheterna har svikit dem och att de är utan skyddsnät.

Det är viktigt att yrkesverksamma som möter målgruppen har dubbel kompetens; kunskap om att möta våldsutsatta flickor, kvinnor och transpersoner samt kunskap om missbruk och/eller drogberoende.

Filmen nedan kan fungera som en ögonöppnare eller som en start för en fortsatt diskussion om vad yrkesverksamma som möter målgruppen kan göra annorlunda för att de ska få ett bättre bemötande.

Textad (svenska och engelska)

Teckenspråkstolkad

Syntolkad

Senast uppdaterad: 11:43 - 22 nov, 2019