#slutvillkorat

#slutvillkorat är ett upprop av kvinnor med funktionsnedsättning. Gruppen belyser att det stöd som de har rätt till många gånger villkoras, vilket innebär en ökad risk för sexuella trakasserier och våld.

Kvinnor med funktionsnedsättning är ofta beroende av andras stöd i sin vardag. Det handlar exempelvis om personlig assistans, ledsagning och färdtjänst, där stödet från samhället ska vara en trygghet, men inte alltid är det. Det kan även handla om att bli utsatt av en partner eller annan familjemedlem.

Gruppen beskriver att deras beroende ofta utnyttjas. Som kvinna med funktionsnedsättning kan du bli beroende av anhöriga och vänner när samhället inte ger det stöd som behövs. Detta stöd bygger på välvilja, den behövande får ta den hjälp hon kan få och på andras villkor. Detta leder till en stor maktobalans. Dagliga situationer där en behöver hjälp kan skapa utrymmen där övergrepp blir möjliga.

Filmen nedan kan fungera som en ögonöppnare eller som en start för en fortsatt diskussion om vad yrkesverksamma som möter målgruppen kan göra annorlunda för att de ska få ett bättre bemötande.

Textad (svenska och engelska)

Teckenspråkstolkad

Syntolkad

Senast uppdaterad: 11:42 - 22 nov, 2019