#slådövörattill

Döva och hörselskadade kvinnor och icke-binära samlas under uppropet #slådövörattill. Gruppen vill bryta den tystnadskultur som råder inom dövcommunityt och i samhället i stort.

I uppropet har det inkommit vittnesmål från kvinnor och icke-binära som är döva, hörselskadade eller med dövblindhet. De vittnar om avsaknaden av trygga rum och om känslan av att förövarens känslor prioriteras över de utsattas. Vittnesmålen visar tydligt att problemen är strukturella och finns överallt; inom föreningslivet, idrottsvärlden, skolor, kyrkan, public service och myndigheter.

Gruppen uppmanar alla berörda myndigheter, företag, organisationer och föreningar att ta sitt ansvar och bidra till att få ett slut på normaliseringen av olika former av våld mot kvinnor och icke-binära som är döva, hörselskadade eller med dövblindhet. För att nå förändring måste det finnas dövkompetens i förändringsarbetet.

Filmen nedan kan fungera som en ögonöppnare eller som en start för en fortsatt diskussion om vad yrkesverksamma som möter målgruppen kan göra annorlunda för att de ska få ett bättre bemötande.

Textad (svenska och engelska)

Teckenspråkstolkad

Syntolkad

Senast uppdaterad: 11:42 - 22 nov, 2019