#metoo med fokus på barn och unga

#Metoo med fokus på barn och unga som utsatts för sexuella trakasserier i ungdomsmiljöer. Berättelserna är baserade på verkliga händelser som flickor och unga kvinnor har utsatts för. Rätten till stöd och skydd från sexuella trakasserier, övergrepp och våld ska omfatta alla, oavsett livssituation.

Barn och unga utsätts i hög grad för sexuella trakasserier, i exempelvis skola och på sociala medier. Därför behöver du som möter barn och unga ha kunskap om hur du kan bemöta den som utsatts.

Filmen nedan kan fungera som en ögonöppnare eller som en start för en fortsatt diskussion om vad yrkesverksamma som möter målgruppen kan göra annorlunda för att de ska få ett bättre bemötande.

Textad (svenska och engelska)

.

Syntolkad version

Teckenspråkstolkad version

Senast uppdaterad: 10:07 - 24 mar, 2021