Rättsfall från verkligheten

Det finns ett flertal olika lagar som kan bli aktuella när det handlar om sexuella trakasserier. Några av de viktigaste lagarna är diskrimineringslagen, arbetsmiljölagen och brottsbalken.

Sexuella trakasserier som juridiskt begrepp förekommer i första hand i diskrimineringslagen. Sexuella trakasserier finns däremot inte som begrepp i brottsbalken, dock kan olika handlingar som i vardagligt tal benämns som sexuella trakasserier vara brottsliga. När barn utsätts för sexuella trakasserier aktualiseras dessutom särskilda bestämmelser i Socialtjänstlagen. Därför är det inte ovanligt att flera olika lagar berörs parallellt.

Här följer ett antal exempel från verkligheten. Händelserna har ägt rum inom skolan, i arbetslivet och på allmän plats.