För dig som är utsatt

Sexuella trakasserier är ett maktmissbruk. Det är den som utsätts som, enligt diskrimineringslagen, har tolkningsföreträde och som avgör om handlingar eller uttalanden är ovälkomna.

Vad räknas som sexuella trakasserier enligt lagen?

Sexuella trakasserier särskiljs från andra trakasserier och definieras i diskrimineringslagen som ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Bedömningen av kränkningen utgår från den kränktas upplevelse. Uppträdandet kan vara fysiskt, verbalt eller icke-verbalt.

Fysiskt uppträdande handlar om oönskad beröring, vilket kan vara lättare klappar, nypande eller strykningar men även grövre sexuella övergrepp.

Verbalt uppträdande kan handla om ovälkomna förslag eller påtryckningar om sexuell samvaro, ständiga förslag om social aktivitet trots att det står klart att sådana förslag är ovälkomna, eller anspelningar av sexuell natur som definierar den kränkta personens roll som sexobjekt snarare än en person i sin egen rätt.

Lagar och regler

Sexuella trakasserier kan också vara handlingar som är brott enligt brottsbalken. Exempelvis förtal, grovt förtal eller förolämpning eller sexuellt ofredande.  Läs mer under Lagar och regler.

Icke-verbalt uppträdande av sexuell natur kan innebära att visa pornografiska bilder eller föremål, eller att stirra, vissla eller göra gester som är anstötliga. Med andra ord beteenden som kan få personer att känna sig obekväma och som undergräver deras ställning i den miljö de befinner sig i.

Barn och unga: stöd och hjälp

Alla som varit med om sexuella övergrepp och sexuella trakasserier har rätt att få stöd och hjälp. Det kan ta tid att må bra igen och man kan behöva mycket stöd. Blir du utsatt på skolan är det viktigt att berätta för en lärare eller annan skolpersonal, eftersom de har utrednings- och åtgärdsskyldighet för alla former av trakasserier som uppstår i samband med skolan. Det spelar ingen roll om trakasserierna utförs av elever, personal eller en förälder.

Nedan finns länkar till kunskapsplattformar och flera olika stödforum för dig som vill ha stöd och hjälp. De olika organisationerna och verksamheterna finns tillgängliga via e-post, chatt och/eller på telefon och du kan vara anonym. Utöver dessa är skolkurator, socialtjänst och ungdomsmottagningar bra ställen att kontakta.

 • bris.se erbjuder dig som är upp till 18 år att prata med en kurator eller med andra unga i Forum. Du kan också läsa, se filmer och lyssna på poddar om viktiga ämnen.
 • dagsattprataom.se är en webbplats där du hittar information om sexuella övergrepp mot barn.
 • jagvillveta.se är en webbplats med information om vad som är brottsligt, hur man kan känna om man varit med om brott och var man kan få hjälp.
 • killfragor.se är en webbplats där killar kan chatta med volontärer måndag, tisdag, onsdag, torsdag och söndag mellan klockan 19 och 21.
 • storasyster.se  är en webbplats som erbjuder stöd till dig som blivit utsatt för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Hit kan alla som är 13 år och uppåt vända sig, oavsett könsidentitet.
 • tjejjouren.se är en webbplats där du hittar tjej-, trans- och ungdomsjourer. Med dem kan du chatta, mejla och ringa helt anonymt. Du bestämmer själv vad du vill prata om – inget är för litet eller för stort.
 • umo.se är ungdomsmottagningen på nätet för alla som är mellan 13 och 25 år. Här kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat. Du kan också hitta en mottagning nära dig och ställa en personlig fråga.​
  youmo.se är en webbplats med delar av UMO på flera språk.
 • ungarelationer.se ger stöd och information till dig under 20 år som blir utsatt i din relation, är kompis till någon som blir det, eller är den som utsätter. Det kan vara pågående eller ha hänt tidigare. Chatten är öppen varje kväll mellan klockan 20-22.​

Vuxna: stöd och hjälp

Du som har utsatts för sexuella trakasserier har rätt till stöd och hjälp. Vid kännedom om sexuella trakasserier har arbetsgivare, utbildningsanordnare och myndigheter eller organisationer inom området civil- och värnplikt en utrednings- och åtgärdsskyldighet. Den som blivit utsatt för sexuella trakasserier i samband med arbete eller utbildning ska därför vända sig till arbetsgivaren eller utbildningsanordnaren. Om den som är ansvarig inte vidtar de åtgärder som krävs kan det bli aktuellt att gå vidare. Då kan man till exempel vända sig till sitt skyddsombud, fackförbund eller till Diskrimineringsombudsmannen.

Nedan finns länkar till kunskapsplattformar och olika stödforum för dig som vill ha stöd och hjälp i samband med utsatthet för sexuella trakasserier. De olika organisationerna och verksamheterna finns tillgängliga via mail, chatt och/eller på telefon.

 • Antidiskrimineringsbyråerna kan du vända dig till om du blivit utsatt för diskriminering och har behov av kostnadsfri juridisk rådgivning och stöd.
 • Föreningen Tillsammans är en ideell förening som har specialiserad kunskap kring sexism, sexuella trakasserier och sexuellt våld.
 • Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon som drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid. Hit kan du som utsatt ringa, men även vänner och närstående är välkomna att höra av sig. ​
 • Polisen bör du kontakta om du misstänker att du varit med om något brottsligt.​
 • 1177 Vårdguiden ger information om vanliga reaktioner vid sexuella trakasserier och tips på vart du kan vända dig.​
Senast uppdaterad: 10:28 - 01 okt, 2021