Stöd till yrkesverksamma

Sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel förekommer dygnet runt och i hela landet. Det utgör en kränkning av den utsatta personens rätt till kroppslig integritet och rätt att bestämma över sitt liv. Det skadar också samhället och leder till ojämställdhet, diskriminering, ohälsa och organiserad brottslighet.

Du är viktig i arbetet med att upptäcka människohandel

Utnyttjandet sker ofta i det dolda, och för att personer som utnyttjas ska få stöd och skydd behöver yrkesverksamma vara uppmärksamma och aktivt ställa frågor. Personer som utnyttjas söker sällan stöd och skydd från samhället. Vi behöver därför vara många som ser tecken – på både efterfrågan och utsatthet – och som vet hur vi ska agera vid misstanke. Varje upptäckt kan sätta stopp för fortsatta övergrepp och exploatering. Därför är du viktig i arbetet med att upptäcka barn och vuxna som utsatts för människohandel eller sexuell exploatering.

Vitt skilda yrkesgrupper kan komma i kontakt med offer för människohandel. Det kan vara du som arbetar som inspektör kopplat till miljö, arbetsmiljö eller hälsoskydd. Du som är polis, socialsekreterare, åklagare eller psykolog. Det kan vara du som är god man, personal på ett HVB-hem, handläggare på Migrationsverket eller du som är verksam inom civilsamhället.

Jämställdhetsmyndigheten har nationellt samordningsansvar

Jämställdhetsmyndigheten har det nationella samordningsansvaret kring människohandel för alla ändamål. Den här sidan riktar sig till dig som är yrkesverksam och antingen arbetar mot prostitution och människohandel eller kan komma i kontakt med potentiella offer. Behöver du råd och vägledning i ärenden? Vi ger operativt metodstöd till alla kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer i ärenden som rör prostitution och alla former av människohandel.

En nationell stödtelefon för yrkesverksamma

Vid misstanke om människohandel eller vid behov av råd och vägledning i ärenden kan yrkesverksamma ringa den nationella stödtelefon som drivs av Jämställdhetsmyndigheten. Via stödtelefonen erbjuds metodstöd till kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer i ärenden som rör prostitution och alla former av människohandel och människoexploatering. Yrkesverksamma kan även få hänvisning vidare till en regionkoordinator eller annan aktör inom NMT.

Stödtelefon: 020-390 000

Stödtelefonen är bemannad under kontorstid på vardagar. Vid brådskande ärenden kontakta polis på telefonnummer 114 14 alternativt socialjour eller motsvarande jourfunktion inom socialtjänsten. Vid akut fara ring 112.

Nationellt metodstödsteam mot prostitution och människohandel (NMT)

Jämställdhetsmyndigheter samordnar även Nationellt metodstödsteam (NMT). Det består av representanter från myndigheter som arbetar mot prostitution, exploatering och människohandel. I NMT ingår Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Migrationsverket, Skatteverket, Arbetsmiljöverket, Tullverket, länsstyrelserna samt verksamheter inom socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Här hittar du mer information om Nationellt metodstödsteam (NMT).

Regionkoordinatorer

Runt om i landet finns särskilda regionkoordinatorer som du som yrkesverksam eller ideellt aktiv kan kontakta. De kan erbjuda praktiskt konsultation och vägledning i ärenden som rör människohandel. De är anställda inom socialtjänsten och utgör en del av den nationella samordningen mot prostitution och människohandel.

Här hittar du kontaktuppgifter till regionkoordinatorerna.

Relaterade sidor

Webbutbildningar – prostitution och människohandel
Om Grooming – sexuell exploatering av barn

Externa länkar

Människohandel – Polismyndigheten (polisen.se)

Människohandel – en brottstyp med många utmaningar (aklagare.se)

Människohandel – Migrationsverket

Lägesrapport 2020 (PDF på skatteverket.se)

Myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet – Arbetsmiljöverket (av.se)

Senast uppdaterad: 5:41 - 01 okt, 2021