Regionkoordinatorer

Runt om i landet finns särskilda regionkoordinatorer som du som yrkesverksam eller ideellt aktiv kan kontakta. De kan erbjuda praktiskt konsultation och vägledning i ärenden som rör människohandel. De är anställda inom socialtjänsten och utgör en del av den nationella samordningen mot prostitution och människohandel.

Regionkoordinatorerna fungerar som stöd till Jämställdhetsmyndighetens nationella uppdrag som rör prostitution och människohandel för alla ändamål. Arbetsuppgifter för en regionkoordinator består bland annat i att:

  • Ge konsultativt metodstöd till myndigheter, verksamheter och aktörer inom civilsamhället
  • Genomföra utbildningsinsatser i samverkan med Jämställdhetsmyndigheten och länsstyrelserna i aktuell region
  • Delta i myndighetsgemensamt arbete mot exploatering och människohandel i arbetslivet på regional nivå
  • Ge stödjande insatser till utsatta, utifrån lokala förutsättningar
  • Koordinera insatser mellan berörda myndigheter och aktörer
  • Vara kontaktperson för Återvändandeprogrammet Människohandel Prostitution
  • Bedriva uppsökande arbete

Regionkoordinatorerna ingår i NMT och i regionala spetsgrupper som Länsstyrelserna samordnar.

Lista på regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel

Nord

Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland

Eva Norlin

eva.norlin@umea.se

0703-284869

Maria Alden

maria.alden@sundsvall.se

0732-752278

Mitt

Västmanland, Gävleborg, Uppsala

Anna Runesson

anna.runesson@vasteras.se

072-1420160

Mikaella Matta Salinas

mikaella.matta-salinas@uppsala.se

018-7278325

072-5844605

Stockholm

Stockholm, Gotland

Jenny Selenius

(Barn & unga)

jenny.selenius@stockholm.se

08-50843726

076-1243726

Elisabet Lundqvist

(Vuxna)

elisabet.lundqvist@stockholm.se

08-50825669

076-1225669

Bergslagen

Dalarna, Värmland och Örebro

Elin Eklöf

elin.eklof@karlstad.se

054-540 85 66

Öst

Jönköping, Sörmland, Östergötland

Charlotte Edman

charlotte.edman@jonkoping.se

036-105347

Lena Pettersson

lena.pettersson2@jonkoping.se

036-105347

Yvonne Magnusson

Linköpings kommun

yvonne.magnusson@linkoping.se

072-5743785

Väst

Västra Götaland, Halland

Åsa Ekman

asa.ekman@socialcentrum.goteborg.se

031-3679331

Emilie Holmström ​​​​​

emilie.holmstrom@socialcentrum.goteborg.se ​​​​​​

031-3679916

Syd

Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Skåne

Johanna Miranda Sköld

johanna.mirandaskold@malmo.se

040-349355

070-8511273

Elin Johansson

elin.johansson@malmo.se

070-8431230

Senast uppdaterad: 5:00 - 01 okt, 2021