Kompetenshöjande aktiviteter

Jämställdhetsmyndigheten har tillsammans med samarbetspartners tagit fram kurser som erbjuds under hösten och vintern 2019/2020 inom ramen för uppdraget att erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd till universitet och högskolor i frågor som rör mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kurserna, som är kostnadsfria, riktar sig till studierektorer, programansvariga samt kursansvariga vid de program där examenskraven omfattar kunskap om ovanstående.

Högskolepedagogisk kurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Nationellt centrum för kvinnofrid erbjuder på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten en tvådagarskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Dagarna ger en introduktion till kunskapsområdet och tar upp pedagogiska processer, anpassad didaktik och hur en implementering av kursmålet kan ske metodiskt.

Kursdatum:  11-12 mars
Plats: Uppsala

Mer information och anmälan (öppnas i nytt fönster)

Kurs om barns utsatthet för våld  – en kurs för utbildare

Inom kort kommer även kunskapscentret Barnafrid vid Linköpings universitet att erbjuda en utbildning om barns utsatthet för våld. Deltagarna kommer bland annat att få fördjupad kunskap om barn och våld samt färdigheter i att undervisa om barn i utsatthet. Deltagarna kan använda sig av kursen som ett stöd för att utforma kursplaner, planera, genomföra och examinera kursmoment om barn och våld.

Mer information om datum och anmälningsinfo kommer inom kort att finnas här på vår hemsida.

Håll utkik!

Senast uppdaterad: 10:55 - 12 dec, 2019