Till dig som är utsatt

Har du blivit eller är du rädd för att bli utsatt för könsstympning finns det hjälp och stöd att få. Här kan du läsa om vart du kan vända dig för vård, råd och stöttning.

Till dig som är utsatt för könsstympning

Youmos hemsida kan du läsa mer om vilken hjälp du kan få. Du kan även titta på filmen som RFSU tagit fram som ger information om sexuellt våld, heder och könsstympning.  Du får också veta vart du kan vända dig för att få vård, råd och stöd.

Om du har blivit utsatt för könsstympning och vill få stöd och vård så kan du ta kontakt med Vulvamottagningen på Angereds närsjukhus i Göteborg eller Amelmottagningen på Södersjukhuset i Stockholm. Du behöver inte bo i Göteborg eller Stockholm för att få hjälp från mottagningarna. Går du i skolan kan du ta kontakt med din skolsköterska som kan hjälpa dig vidare. Du behöver inte informera dina föräldrar att du sökt hjälp och stöd om du inte vill det.

Om du är barn eller ungdom och känner oro för att du eller någon i din omgivning kommer att bli utsatt för könsstympning så ta kontakt med en vuxen som du känner tillit till. Det kan till exempel vara din lärare, din fritidsledare eller din tränare.

Du kan även kontakta Kärleken är fri. Kärleken är fri är en stödchatt från Rädda Barnen, som riktar sig till dig som är barn eller ungdom och som vill prata om hedersrelaterat våld och förtryck, begränsningar, rättigheter, kärlek, tvångsäktenskap, och könsstympning. De har tystnadslöfte och du kan vara anonym.

Chatten är öppen måndag till torsdag kl 19.00-21.00, samt dagtid tisdag till torsdag kl 12.00–14.00. Hitta chatten här. Du kan också mejla dygnet runt på stodchatt@rb.se och boka tid för chattsamtal.

Till dig som är förälder

Är du förälder och behöver hjälp med att skydda din dotter från att könsstympas utomlands?  Behöver du hjälp med att stå emot påtryckningar från släkt och andra? Länsstyrelsen i Östergötland har tagit fram ett könsstympningspass. Som förälder erbjuds du ta med dig passet när du reser utomlands. I passet finns information om att könsstympning är förbjudet i Sverige och om eventuella konsekvenser. Passet är på svenska, engelska, franska, arabiska, amhariska, dari, albanska, somaliska, swahili (kiswahili), tigrinja, pashto, spanska och tyska.

Läs Informationsblad om könsstympningspasset här

Ladda ner och/eller beställ könsstympningspasset på rätt språk genom att klicka på länken:

Samtalsstöd

Om du är i behov av att prata med någon om din situation kan du ringa Kvinnofridslinjen. Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon dit den som utsatts för våld kan vända sig för att få stöd och råd från professionella inom området. Du kan även vända dig dit som anhörig eller vän. Ta kontakt med Kvinnofridslinjen på 020-50 50 50. Om du inte talar svenska eller engelska har dom tillgång till tolk på de flesta språk som talas i Sverige.

Läs mer på Kvinnofridslinjens hemsida

Du kan som förälder även vända dig till Socialtjänsten i din kommun och hälso-sjukvården för stöd.

Amelmottagningen

Amelmottagningen ligger i Stockholm och tar emot flickor och kvinnor med erfarenhet av kvinnlig omskärelse/könsstympning. Du behöver ingen remiss för att komma till Amelmottagningen, men de tar emot remisser från till exempel barnmorskor på mödravårdscentraler, ungdomsmottagningar eller distriktsläkare och gynekologer.

Vulvamottagningen

Vulvamottagningen kan hjälpa till med rådgivning, stödjande samtal och behandling av fysiska besvär som uppkommit på grund av omskärelse. De kan också göra öppningsoperationer vid behov. För att komma till Vulvamottagningen behöver du en remiss från till exempel barnmorska på mödravårdscentral/ungdomsmottagning, skolsköterska eller distriktsläkare/gynekolog på vårdcentral. Det går också bra att skriva en egenremiss på Angereds närsjukhus hemsida, eller ringa för att få hjälp att skriva en egenremiss.