Medicinska fakta

För många kvinnor innebär könsstympning medicinska konsekvenser på både kort och lång sikt. Omedelbara effekter är blödning, infektioner, skador på närliggande organ, chock och i värsta fall död. På lång sikt kan det handla om underlivssmärtor, cystor, svårigheter att kissa, att menstruationsblod stockar sig i vaginan, smärta vid samlag samt komplikationer i samband med graviditet och födsel.

Flickor och kvinnor som blivit könsstympade kan vara traumatiserade och lida av olika former av psykosociala faktorer. En del flickor och kvinnor kan känna sig nedstämda eller må dåligt. Minnen från ingreppet kan finnas kvar, även om det skett långt tillbaka i tiden. En del flickor och kvinnor kan bli deprimerade eller nedstämda utan att förstå att det kan bero på själva könsstympningen. En del flickor och kvinnor vet inte om, eller kommer kanske inte ihåg, att de blivit könsstympade.

Könsstympning kan skada både fysiskt och psykiskt. Flickor och kvinnor som utsätts kan drabbas av följande besvär både direkt eller senare i livet:

  • Kraftig blödning vid ingreppet
  • Infektioner
  • Smärta i underlivet
  • Svårigheter att kissa
  • Svårigheter vi menstruation
  • Psykiska besvär som exempelvis PTSD eller depression
  • Fysisk och psykisk smärta vid samlag
  • Skador som riskerar att man inte kan bli gravid
  • Förlossningskomplikationer
  • Död