Hit kan du vända dig

Om du som ledare vill lära dig mer om könsstympning av flickor och kvinnor kan du besöka någon av följande hemsidor. Vi har även material som finns tillgängligt under ”Ladda ner material”.

Sidan uppdateras löpande

Nationella Kompetensteamet

Nationella kompetensteamet har en informationssida för alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck. Här finns även numret till en stödtelefon om du behöver råd och vägledning i ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck inklusive barn- och tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor. Här hittar du även två informationsfilmer som vänder sig till yrkesverksamma och barn och unga. Filmerna finns översatta och dubbade till 10 olika språk. Sedan filmerna kom 2015 har det tillkommit lagstiftning som du kan läsa mer om under fliken ”Du har en juridisk skyldighet”

Du kan även läsa mer på deras hemsida Hedersfortryck.se. På sidan finns information som riktar sig till yrkesverksamma och unga.

RFSU

Riksförbundet för sexuell upplysning arbetar med opinionsbildning kring Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter samt information och upplysning kring sexualitet och samlevnad.

Läs mer på RFSU:s hemsida

Youmo

Youmo.se är en sajt för dig som är 13 till 20 år. Här finns information om kroppen, sex och hälsa. Du kan också läsa om jämställdhet, dina rättigheter och hur du kan få hjälp att må bra. På Youmo kan du se bilder och filmer och läsa på arabiska, dari, somaliska, svenska eller tigrinska. Du kan också hitta kontaktuppgifter till alla Sveriges ungdomsmottagningar.

Läs mer på Youmos hemsida

Om du vill samarbeta

Om du vill samarbeta kring frågan i ditt eget närområde kan det vara bra att kolla upp om det finns en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck och/eller mäns våld mot kvinnor.

Om det inte finns en handlingsplan bör ni ta fram en plan för hur ni går tillväga vid kännedom om att era deltagare utsatts eller utsätts för könsstympning.

Jämställdhetsmyndigheten kommer även att kunna bistå med en fördjupad uppföljning av ett antal verksamheter inom civila samhället som arbetar mot könsstympning av flickor och kvinnor. I uppföljningen kommer du att kunna ta del av andra lärande exempel på verksamheter som bedriver ett förebyggande arbete, samt identifiera eventuella samarbetsaktörer för ert arbete.