Du kan hjälpa

Som ledare kan du vara ett viktigt stöd för den som utsatts eller riskerar att utsättas för könsstympning, liksom för någon som oroar sig över ett syskon eller en kompis. Bidra med känslomässigt stöd och hjälp till att kontakta polis, vården och relevanta organisationer.

Genom att våga ställa frågor, starta samtal och följa upp flera gånger kan du vara startskottet till att en person får det stöd och den hjälp hon behöver. Genom att ha lyfta frågan och ha informationsmaterial framme kan du minska tabun och stärka känslan av att det finns vuxna i den ungas omgivning som har kunskap och kännedom om könsstympning av flickor och kvinnor. Du kan vara den person ur vuxenvärlden som ger en utsatt flicka ett nytt perspektiv.

Genom att ha rätt kunskap kan du vara trygg i hur du ska bemöta en flicka som du är orolig för eller som uttrycker oro för sig själv eller andra. Du kan också se till att vård, polis, socialtjänst eller andra relevanta aktörer som har ett ansvar för de individer du möter kommer in i rätt tid.

  • Våga ställa frågor
  • Starta och följ upp samtal
  • Ha informationsmaterial tillgängligt
  • Stötta i kontakt med vård, polis, socialtjänst etc.
Senast uppdaterad: 2:54 - 21 sep, 2020