Du kan förändra

Som ledare kan du förändra normer och främja barn och ungas rättigheter. Genom din roll och ditt nätverk har du möjlighet att utbilda, förebygga och stärka barn och unga kring frågan genom att bidra med kunskap och ett tryggt samtalsklimat. Du har möjlighet att göra skillnad både i enskilda fall och för en hel generation.

Som barn och ungdomsledare inom idrott, kultur, religion eller fritidsverksamhet har du en unik möjlighet att inleda samtal om svåra frågor. Den relation du bygger till en ung person kan vara den avgörande faktorn för att hon vågar berätta om att hon blivit utsatt eller riskerar att bli utsatt för könsstympning. Det kan även gälla vid oro för att ett syskon kommer att utsättas.

Bryt tabun kring könsstympning!

Du har en unik möjlighet att ta vara på förtroendet du byggt upp och bidra till att bryta en skadlig sedvänja. Genom din roll som ledare kan du visa på att din verksamhet är en trygg plats där ledarna har den kunskap som krävs för att kunna stärka barn och unga. Genom att bedriva ett aktivt förebyggande arbete mot könsstympning av flickor och kvinnor gör du inte bara skillnad för den enskilda individen utan även för kommande generationer. Att bryta tabun kring könsstympning är grundläggande för att det ska upphöra. Du kan vara den person som är med och skapar denna förändring.

Din relation till barn och unga kan vara livsviktig

Senast uppdaterad: 11:19 - 08 jun, 2021