Till dig som är ledare och förebild

Könsstympning av flickor och kvinnor är ett svårt och tabubelagt ämne. Men för att förebygga att flickor och kvinnor fortsätter utsättas måste fler ledare lära sig att prata om det. Din röst kan göra skillnad. Så lär dig prata om könsstympning – även om det känns svårt. Här finns kunskap och verktyg som kan hjälpa dig att börja.

Lär dig prata om könsstympning av flickor och kvinnor from Jämställdhetsmyndigheten on Vimeo.

Som ledare kan du bidra till att förebygga könsstympning. Det material du hittar här syftar till att stärka och stötta dig i din roll, så att du vågar bryta tystnaden och kan skapa rätt förutsättningar för att inleda samtal med de barn och unga du möter.