Kunskapstest

Har du lärt dig att
prata om könsstympning?

Sätt igång och testa dina kunskaper!

Senast uppdaterad: 1:04 - 24 nov, 2020