Inspirerande exempel som svarar mot GREVIO:s rekommendationer

Genom att ratificera Istanbulkonventionen har Sverige åtagit sig att ge stöd och hjälp till alla flickor och kvinnor som utsätts för våld och att förebygga, lagföra och avskaffa mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Europarådets expertgrupp GREVIO (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence) har granskat hur väl Sverige lever upp till konventionen. Granskningen resulterade i 41 rekommendationer. Det betyder att bra behöver bli bättre. Som en del av Jämställdhetsmyndighetens uppdrag om Istanbulkonventionen har myndigheten samlat in exempel på verksamheter på lokal och regional nivå som svarar mot Europarådets rekommendationer.