Ladda ner material

Som en del av uppdraget att sprida kännedom om Istanbulkonventionen och GREVIOs rekommendationer har Jämställdhetsmyndigheten tagit fram olika informationsmaterial.

Materialet riktar sig till den som vill fördjupa sig i konventionen, initiera ett arbete med fokus på rekommendationerna i sin egen organisation eller bidra till ökad kännedom genom att sprida materialet. ​

Information och material på denna sida uppdateras.

Animerad film om Istanbulkonventionen (2 min)

Ladda ner filmen i olika versioner:

Föreläsning om Istanbulkonventionen i internationell kontext (30 min)

Ladda ner filmen i olika versioner:

Generisk PowerPoint-presentation om Istanbulkonventionen

 

 

 

 

PowerPoint-presentationen bygger på föreläsningen om Istanbulkonventionen i en internationell kontext. Presentationen är framtagen för att kunna användas fritt och anpassas efter eget behov. Den innehåller inga loggor och har tillhörande korta stödanteckningar.

Stödmaterial om Sverige och Istanbulkonventionen

Bra behöver bli bättre är  ett stödmaterial för dig som jobbar inom en kommun, region eller myndighet.  I materialet sammanfattas rekommendationerna inom konventionens fyra områden: styrning, samordning och samverkan, förebyggande arbete, stöd och skydd samt lagstiftning och rättsprocess.

Senast uppdaterad: 10:58 - 04 jun, 2021
  • Mäns våld mot kvinnor