Webbinarier om covid-19 och våldsutsatthet

Jämställdhetsmyndigheten har som en del av regeringsuppdraget om covid-19 och våldsutsatthet hittills genomfört tre webbinarium. I samtalen medverkade representanter från olika nationella och regionala myndigheter och organisationer som arbetar inom området.

Syftet med webbinarierna är att lyfta olika perspektiv och viktiga aspekter för kommuners arbete inom området. Detta är en viktig del i Jämställdhetsmyndighetens arbete med att ta fram och utveckla effektiva arbetssätt för kommuner att nå ut med information om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, samt hur kommuner kan få kontakt med våldsutsatta personer.

Samtliga webbinarium kommer att textas

Webbinarium – Kommuners exempel på arbete med våldsutsatthet i samband med covid-19

Den 28 september sändes Jämställdhetsmyndighetens tredje webbinarium om våldsutsatthet i samband med covid-19. Paneldeltagarna bestod av representanter från fem kommuner som presenterade sitt arbete och sina åtgärder inom området våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck till följd av pandemin. Syftet med webbinariet var att visa goda exempel på konkreta arbetssätt och förändringar av verksamheten som kan effektivisera en kommuns möjlighet att synliggöra och tillgodose alla våldsutsatta personers behov av stöd och skydd.

Webbinarium om våldsutsatta i samband med covid-19

Ett webbinarium med representanter från Socialstyrelsen, NCK, SKR, Unizon och Roks som får svara på frågor om deras upplevelser av covid-19-pandemins påverkan på våldsutsatthet. Panelen konstaterar att det är väldigt skilda bilder som ges om huruvida våldet har ökat eller minskat beroende på vem man frågar. Se webbinariet nedan.

Webbinarium om våldsutsatta barn i samband med covid-19

Ett webbinarium med representanter från Barnafrid, Länsstyrelsen Skåne, Ecpat och Bris som får svara på frågor angående deras upplevelser av covid-19 pandemins påverkan på barns våldsutsatthet. Panelen konstaterar också i detta webbinarium att det är väldigt skilda bilder som ges angående ökning/minskning, och att alla är överens om att det är för tidigt för att dra några slutsatser i förhållande till pandemin. Panelen diskuterar om kommuners ansvar och behovet att utveckla arbetet och kunskapen inom hela verksamheten för att kunna bemöta barn som utsatts för eller som har upplevt våld. Se webbinariet nedan.

Senast uppdaterad: 11:32 - 08 jun, 2021
  • Covid-19
  • Mäns våld mot kvinnor