Kampanjmaterial för spridning

Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram material om våldsutsatthet under covid-19. Kampanjen riktar sig till de som utsätts för våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel.

Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram en informationsinsats som kommuner kan använda för att sprida uppmärksamhet om att våldet riskerar att öka, och vart utsatta ska vända sig för att få hjälp. Informationsinsatsen består av olika delar. En del som riktar sig till en mer allmän målgrupp, en del med ett särskilt fokus på våld mot barn, våld mot äldre och hedersrelaterat våld och förtryck. Det finns även en affisch med råd till utsatta. Syftet är att uppmärksamma vilket stöd som finns att få, både till utsatta och allmänhet.

Kampanjmaterialet innehåller mallar för affischer samt kortare filmer för inlägg i sociala medier. Kommuner och andra aktörer kan snabbt lägga in lokala kontaktuppgifter och nummer till stödjourer i materialet, för att sedan sprida det lokalt.

Tillsammans med materialet finns även en lathund för hur ni lägger till text och loggor i InDesign-filen med affischerna. Här finns även samtliga affischer som PNG-bilder utan exempel på kontaktuppgifter, för redigering i andra mjukvaror.

Mer information och material kommer att tas fram.

Kampanjmaterial

  • 1 affisch (A4, skalbar till A3) med generell rubrik, med plats för kontaktuppgifter till kommunen och nationella stödlinjer, som exempelvis Kvinnofridslinjen etc.
  • 5 affischer med rubrik riktad per målgrupp/typ av våld, med plats för kontaktuppgifter till kommunen och nationella stödlinjer etc.
  • 1 kompletterande affisch med råd, för uppsättning i t.ex trappuppgång. Denna sitter med fördel tillsammans med en av de andra affischerna.
  • 2 bildspel (video) till sociala medier, en kampanjövergripande och en med råd till utsatta. Se exempel på inläggstext på sid 10.

Så kan ni bidra

  • Sätt upp affischerna, exempelvis i trappuppgångar, tvättstugor, affärer och andra platser i kommunen där de kan synas.
  • Sprid bildspelen. Använd era sociala medie-kanaler.
Senast uppdaterad: 1:27 - 09 jul, 2020
  • Mäns våld mot kvinnor