Informationsmaterial för spridning

Här hittar ni informationsmaterial som Jämställdhetsmyndigheten tagit fram, som riktar sig till våldsutsatta i samband med covid-19. Informationsmaterialet kan användas av kommuner för att sprida uppmärksamhet om att våldet riskerar att öka, och var utsatta ska vända sig för att få hjälp. Informationsinsatserna består av olika delar.