Vad är jämställdhet?

Jämställdhet är att kvinnor och män ska ha samma rättigheter och möjligheter inom alla områden i livet. Till exempel på arbetsmarknaden, i skolan, i hemmet och när det gäller ekonomi.

Det finns många skäl till att arbeta för jämställdhet. I grund och botten handlar det om rättvisa och demokrati, om mänskliga rättigheter.

Men det har också visat sig att jämställdhet lönar sig. Bland annat ger jämställdhet förbättrad hälsa, bättre arbetsmiljö och bredare yrkeskompetens.

För att uppnå jämställdhet måste vi lägga samma värde i det som kvinnor och män gör. Vi måste skapa förutsättningar för kvinnor och män, flickor och pojkar att göra val som inte påverkas av vilket kön de tillhör.

Jämställdhet är en förutsättning för att vi ska kunna göra fria val.

Senast uppdaterad: 10:00 - 12 dec, 2017