Om myndigheten

Frågor om jämställdhet är viktiga i Sverige. Därför sätter regeringen upp mål för jämställdhetspolitiken. Jämställdhetsmyndigheten arbetar för att regeringens mål uppfylls.

Jämställdhetsmyndigheten ska arbeta inom fem områden.

Jämställdhetsmyndigheten ska undersöka effekten av olika insatser som görs för jämställdhet.

Jämställhetsmyndigheten ska hjälpa myndigheter, landsting, regioner och kommuner i deras arbete för jämställdhet.

Jämställdhetsmyndigheten ska genomföra olika uppdrag för jämställdhet. Men också hjälpa till att samordna de insatser som andra myndigheter, landsting, regioner och kommuner gör.

Jämställhetsmyndigheten ska dela ut pengar för olika projekt. Projekten ska handla om jämställdhet eller kvinnors organisering.

Jämställdhetsmyndigheten ska hjälpa regeringen i det internationella samarbetet med jämställdhetsfrågor.

Jämställdhetsmyndigheten ligger i Göteborg och består av ca 60 medarbetare.

Makt, mål och myndighet

”Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid”  är rubriken på skrivelsen (2016/17:10) som regeringen lämnade till riksdagen den 21 november 2016.  I skrivelsen berättar regeringen att en jämställdhetsmyndighet ska starta 2018. Läs mer om skrivelsen på regeringens hemsida (öppnas i nytt fönster) 

Senast uppdaterad: 10:21 - 28 aug, 2019