Introduktionskurs i jämställdhetsintegrering för ledare i staten – fullbokat

En aktiv och kunnig ledning är avgörande för ett framgångsrikt jämställdhetsarbete

Det finns en tydlig förväntan från regeringen att statliga myndigheter ska arbeta för att bidra till de jämställdhetspolitiska målen. Den strategi som Sverige huvudsakligen använder för att uppnå dessa mål kallas jämställdhetsintegrering.   Erfarenheter från arbetet med jämställdhetsintegrering visar att ledningens kunskap är avgörande för att lyckas. Ett framgångsrikt arbete med jämställdhet kräver att ledningen visar stöd och intresse för frågan, och att de efterfrågar resultat. En aktiv ledning som har kunskap om och förstår vad jämställdhetsarbetet innebär gör att fler i organisationen kan genomföra det och förstå värdet i det.

Målgrupp

Kursen är på grundläggande nivå och kräver inga förkunskaper. Den vänder sig till dig som är chef vid en statlig myndighet, dekan, prefekt eller motsvarande och vill din höja både din egen kunskapsnivå och kvalitén på jämställdhetsarbetet.

Innehåll

Kursen ger dig kunskap om:

 • Sveriges jämställdhetspolitik
 • Jämställdhetsintegrering som strategi
 • Hur du kan förstå din egen verksamhet och din roll i relation till jämställdhetspolitiken och jämställdhetsarbetet

Kostnad

3 800: - ex. moms per deltagare. Observera att anmälan är bindande. Avbokningar efter sista anmälningsdag debiteras halva priset. Vid förhinder kan platsen överlåtas till en kollega med motsvarande roll.

Sista anmälningsdag 23 september

Anmälan är stängd då kurstillfället är fullbokat.

Om Zoom

På grund av Covid-19 sker alla våra kurstillfällen just nu digitalt och vi använder verktyget Zoom. Till skillnad från andra verktyg ger Zoom oss möjligheten att diskutera och arbeta i mindre grupper. Vissa myndigheter tillåter dock inte Zoom på tjänstedatorer. Vi ber dig därför undersöka hur du använder Zoom i god tid innan kurstillfället. Som deltagare i på kursen behöver du inte äga en Zoomlicens, du behöver alltså inte köpa något av Zoom. Verktyget fungerar bäst när du installerar appen i din dator, till skillnad från att använda onlineversionen och även detta är gratis.

Kontaktpersoner

För frågor om anmälan kontakta administratör christel.skandevall@jamy.se.
För frågor om kursinnehållet kontakta innehållsansvariga: deepati.forsberg@jamy.se, eller sandra.moberg@jamy.se.

Kurs om prostitution och människohandel

Enligt internationell och svensk lagstiftning har Sverige ett omfattande ansvar att förebygga människohandel, lagföra förövare och erbjuda stöd och skydd för människohandelsoffer. Människohandel kan ta sig många olika uttryck och det är avgörande att yrkesverksamma kan identifiera offer för människohandel för att kunna erbjuda dem det stöd och skydd de har rätt till. Kunskap om prostitution är viktigt inte minst för att prostitution och människohandel för sexuella ändamål är nära sammankopplade.

Erfarenheter från arbetet mot människohandel visar att ett framgångsrikt arbete förutsätter god kunskap om såväl den egna yrkeskategorins arbete som förståelse för och samarbete med andra yrkeskategorier. Kursen kommer att ge deltagarna kunskap om olika yrkeskategoriers specifika arbete med frågan, och den ger också en helhetsbild av det stöd och skydd som erbjuds offer för människohandel i Sverige.

Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram en handbok för yrkesverksamma i ämnet: Manual vid misstanke om människohandel. Syftet med manualen är bland annat att praktiskt vägleda yrkesverksamma som möter offer för människohandel. Du som kursdeltagare kommer att fördjupa dig i manualen och få möjlighet att praktiskt tillämpa kunskaperna i en workshop uppbyggd kring ett fiktivt fall.

Utbildarna på kursen har mångårig erfarenhet av att arbeta med frågan inom rättsväsendet, socialtjänsten och olika stödverksamheter.

Målgrupp

Kursen är på grundläggande nivå och vänder sig till dig som möter offer för prostitution eller människohandel i ditt arbete, och till dig som är chef/ansvarar för verksamheter som berörs av frågan.

Innehåll

 • Hur olika former av människohandel kan ta sig uttryck i Sverige och internationellt
 • Internationell och svensk lagstiftning på området
 • Prostitution – förekomst, uttryckssätt och bemötandefrågor
 • Workshop med fiktivt fall genom stöd- och skyddsprocessen, med praktisk tillämpning av manualen

Ingen avgift

Kursen är avgiftsfri. Lunch, fika och ett exemplar av manualen ingår.

Ansökan

De praktiska momenten i kursen gynnas av att olika yrkeskategorier finns representerade bland deltagarna. Jämställdhetsmyndigheten förbehåller sig därför rätten att göra ett urval bland ansökningarna. Antagningsbesked lämnas den 18 december.

Kontaktpersoner

Vid frågor om ansökan kontakta: christel.skandevall@jamy.se.
Vid frågor avseende kursinnehållet kontakta: frida.johansson@jamy.se

Kurs om Agenda 2030 och jämställdhetspolitiken

Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030 både nationellt och internationellt, och här ska jämställdhet integreras och utgöra en grundpelare.

För att nå framgång i arbetet förutsätts att din myndighet har kunskaper om hur er verksamhet bidrar till en positiv utveckling av jämställdhetspolitiken och de globala målen för hållbar utveckling. Om myndigheten har ojämställdhetsproblem kan de vara hinder för att nå hållbarhetsmålen och genom att jämställdhetsintegrera er verksamhet kan ni upptäcka och åtgärda dessa.

Kursen avser att belysa dessa samband.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar strategiskt och/eller med verksamhetsutveckling i statlig myndighet. Kursen passar dig som har behov av att förnya dina kunskaper eller inte tidigare har arbetat med att bidra till genomförandet av jämställdhetspolitiken och de globala målen för hållbar utveckling.

Om anmälan

Anmälan sker senast 31 januari 2020 . Anmäl dig via detta anmälningsformulär. Anmälan är bindande. Dock är anmälan inte personlig, vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega (kom då ihåg att uppdatera eventuell allergi och kostpreferenser).

Maxantal för deltagare är 15 personer och först till kvarn gäller. Vi ser positivt på att ni kommer två från varje myndighet, dock ej fler än två.

Kostnad

4 900: – ex. moms per deltagare. Lunch och fika ingår.

Kontaktpersoner:

Vid frågor om anmälan kontakta: christel.skandevall@jamy.se administratör.

Vid frågor avseende kursinnehållet kontakta sara.nilsson@jamy.se, innehållsansvarig.

Introduktionskurs i jämställdhetsintegrering för ledare i staten

En aktiv och kunnig ledning är avgörande för ett framgångsrikt jämställdhetsarbete

Det finns en tydlig förväntan från regeringen att statliga myndigheter ska arbeta för att bidra till de jämställdhetspolitiska målen. Den strategi som Sverige huvudsakligen använder för att uppnå dessa mål kallas jämställdhetsintegrering.  

Erfarenheter från arbetet med jämställdhetsintegrering visar att ledningens kunskap är avgörande för att lyckas. Ett framgångsrikt jämställdhetsarbete kräver att ledningen visar stöd och intresse för frågan, och att de efterfrågar resultat. En aktiv ledning som har kunskap om och förstår vad jämställdhetsarbetet innebär gör att fler i organisationen kan genomföra det och förstå värdet i det. 

Därför erbjuder Jämställdhetsmyndigheten en introduktionskurs i jämställdhetsintegrering under en heldag. 

MÅLGRUPP 

Kursen är på grundläggande nivå och vänder sig till dig som är chef vid en statlig myndighet, dekan, prefekt eller motsvarande och inte tidigare har arbetat med jämställdhetsintegrering.
 

INNEHÅLL 

Kursen ger dig kunskap om: 

 • Sveriges jämställdhetspolitik 
 • Jämställdhetsintegrering som strategi 
 • Den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 
 • Hur du kan förstå din egen verksamhet och din roll i relation till jämställdhetspolitiken och jämställdhetsarbetet. 
   

TID OCH PLATS
  

Kursen genomförs under en dag och du anmäler dig till ett av kurstillfällena: 

28 november eller 4 december 2019 

Göteborg, Angereds torg 9, Jämställdhetsmyndigheten. 
 

KOSTNAD 

900:  ex. moms per deltagare. Lunch och fika ingår.
 

ANMÄLAN – FULLBOKAT!

Anmälan till tillfället 4 december görs via anmälningslänken nedan. Sista anmälningsdag är 25 oktober.  Antalet är begränsat till 20 deltagare per tillfälle och först till kvarn gäller. 

KONTAKTPERSONER:  

Vid frågor om anmälan kontakta: christel.skandevall@jamy.se
Kursansvarig: lena.bjurving@jamy.se
Innehållsansvarig: jennifer.bolin@jamy.se 

Introduktionskurs i jämställdhetsintegrering för ledare i staten

En aktiv och kunnig ledning är avgörande för ett framgångsrikt jämställdhetsarbete

Det finns en tydlig förväntan från regeringen att statliga myndigheter ska arbeta för att bidra till de jämställdhetspolitiska målen. Den strategi som Sverige huvudsakligen använder för att uppnå dessa mål kallas jämställdhetsintegrering.  

Erfarenheter från arbetet med jämställdhetsintegrering visar att ledningens kunskap är avgörande för att lyckas. Ett framgångsrikt jämställdhetsarbete kräver att ledningen visar stöd och intresse för frågan, och att de efterfrågar resultat. En aktiv ledning som har kunskap om och förstår vad jämställdhetsarbetet innebär gör att fler i organisationen kan genomföra det och förstå värdet i det. 

Därför erbjuder Jämställdhetsmyndigheten en introduktionskurs i jämställdhetsintegrering under en heldag. 

MÅLGRUPP 

Kursen är på grundläggande nivå och vänder sig till dig som är chef vid en statlig myndighet, dekan, prefekt eller motsvarande och inte tidigare har arbetat med jämställdhetsintegrering.
 

INNEHÅLL 

Kursen ger dig kunskap om: 

 • Sveriges jämställdhetspolitik 
 • Jämställdhetsintegrering som strategi 
 • Den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 
 • Hur du kan förstå din egen verksamhet och din roll i relation till jämställdhetspolitiken och jämställdhetsarbetet. 
   

TID OCH PLATS
  

Kursen genomförs under en dag och du anmäler dig till ett av kurstillfällena: 

28 november eller 4 december 2019 

Göteborg, Angereds torg 9, Jämställdhetsmyndigheten. 
 

KOSTNAD 

900:  ex. moms per deltagare. Lunch och fika ingår.
 

ANMÄLAN 

Anmälan till tillfället 28 november görs via anmälningslänken nedan. Sista anmälningsdag är 25 oktober.  Antalet är begränsat till 20 deltagare per tillfälle och först till kvarn gäller. 

KONTAKTPERSONER:  

Vid frågor om anmälan kontakta: christel.skandevall@jamy.se
Kursansvarig: lena.bjurving@jamy.se
Innehållsansvarig: jennifer.bolin@jamy.se