Webbinarium: Räknas allt våld?

För att belysa hur våldsförebyggande arbete med genusperspektiv och brottsförebyggande arbete kan komplettera och förstärka varandra har Brå samlat till ett frukostmöte på Brå som också webbsänds. Då kommer Länsstyrelsen i Västerbotten att berätta om sina erfarenheter av att utveckla våldsförebyggande arbete i några av Sveriges minsta kommuner. Dessutom kommer Polisregion Mitt att presentera en analysmodell för hur våld i hus och hem kan kartläggas och därmed bli en del av kommunens och polisens systematiska brottsförebyggande arbete. Utgångspunkt för diskussionerna är handboken Inget att vänta på som just nu revideras av Jämställdhetsmyndigheten, Unizon och Män samt Brås bok Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete.

Webbinariet kommer både att direktsändas och finnas tillgängligt i efterhand på Brås hemsida.

Deltagare i panelen:

  • Evelina Skog, utredare, Jämställdhetsmyndigheten
  • Monica Forsman, sakkunnig i jämställdhetsfrågor, Länsstyrelsen Västerbotten
  • Malin Wiktoreng, samordnare för brottsförebyggande arbete, Länsstyrelsen Västerbotten
  • Anders Östlund, analytiker, Polismyndigheten Region Mitt

Moderator för paneldiskussionen: Karin Svanberg, enhetschef på Brå

 

Seminarie Bokmässan: Unga kvinnor och motstånd i politiken

Ett samtal om villkoren för unga kvinnor i politiken mellan Lena Ag, generaldirektör för Jämställdhetsmyndigheten, Peter Örn, ordf. kommittén Demokratin 100 år, Amanda Lind, kultur- och demokratiminister, och Susanne Rappman, biskop för Göteborgs stift. Moderator: Bosse Parbring, kommunikatör Jämställdhetsmyndigheten.

Viktig information!

Tänk på att du behöver Bokmässans Guldkort eller Seminariekort för att ta del av detta seminarie.

Läs mer och köp ditt kort via Bokmässans hemsida här!

 

Miniseminarium (4 av 4): Barn och ungas erfarenhet av sexuella trakasserier

Den 26 augusti – 29 september visas utställningen Draw the line på kulturhuset Blå Stället i Angered. Utställningen är ett utdrag ur serieantologin med samma namn, som uppstod i spåren av #metoo. Utställningen är producerad av Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV), och visas i samarbete med Blå Stället och Jämställdhetsmyndigheten.

I samband med utställningen Draw the line erbjuder Jämställdhetsmyndigheten fyra miniseminarier på temat sexuella trakasserier. Varje seminarium varar i ca 60 minuter. Lättare förtäring erbjuds.

24 sept kl 17, Stora salongen
Kvällsseminarium: Barn och ungas erfarenhet av sexuella trakasserier

Efter seminariet finns möjlighet att delta på en serietecknarworkshop.

Miniseminarium (3 av 4): Vad säger lagarna om sexuella trakasserier?

Den 26 augusti – 29 september visas utställningen Draw the line på kulturhuset Blå Stället i Angered. Utställningen är ett utdrag ur serieantologin med samma namn, som uppstod i spåren av #metoo. Utställningen är producerad av Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV), och visas i samarbete med Blå Stället och Jämställdhetsmyndigheten.

I samband med utställningen Draw the line erbjuder Jämställdhetsmyndigheten fyra miniseminarier på temat sexuella trakasserier. Varje seminarium varar i ca 60 minuter. Lättare förtäring erbjuds.

13 sept kl 12:00, Studion
Lunchseminarium: Vad säger lagarna om sexuella trakasserier?

Miniseminarium (2 av 4): #metoo med fokus på bemötande

Den 26 augusti – 29 september visas utställningen Draw the line på kulturhuset Blå Stället i Angered. Utställningen är ett utdrag ur serieantologin med samma namn, som uppstod i spåren av #metoo. Utställningen är producerad av Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV), och visas i samarbete med Blå Stället och Jämställdhetsmyndigheten.

I samband med utställningen Draw the line erbjuder Jämställdhetsmyndigheten fyra miniseminarier på temat sexuella trakasserier. Varje seminarium varar i ca 60 minuter. Lättare förtäring erbjuds.

6 sept kl 07:30, Studion
Frukostseminarium: #metoo med fokus på bemötande

Miniseminarium (1 av 4): Vad är sexuella trakasserier?

Den 26 augusti – 29 september visas utställningen Draw the line på kulturhuset Blå Stället i Angered. Utställningen är ett utdrag ur serieantologin med samma namn, som uppstod i spåren av #metoo. Utställningen är producerad av Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV), och visas i samarbete med Blå Stället och Jämställdhetsmyndigheten.

I samband med utställningen Draw the line erbjuder Jämställdhetsmyndigheten fyra miniseminarier på temat sexuella trakasserier. Varje seminarium varar i ca 60 minuter. Lättare förtäring erbjuds.

Det första seminariet leds av Jämställdhetsmyndigheten tillsammans med Malin Biller, medredaktör till Draw the line. Jämställdhetsmyndigheten kommer att prata om definitioner av sexuella trakasserier, vart en kan vända sig som utsatt samt synliggöra aktörer som jobbar för att motverka sexuella trakasserier. Malin Biller berättar mer om antologins uppkomst och dess syfte.

26 aug kl 15:00, Stora salongen                        
Invigningsseminarium: Vad är sexuella trakasserier?