JiM-spridningskonferens

Under 2013-2018 har närmare 60 myndigheter haft ett regeringsuppdrag att stärka och vidareutveckla arbetet med jämställdhetsintegrering inom myndigheten (JiM). Den 4 december bjuder Jämställdhetsmyndigheten därför in till en spridningskonferens för att mötas och ta del av JiM-myndigheternas lärdomar och erfarenheter.

Det finns ett intresse från andra statliga myndigheter och aktörer att ta del av arbetet som bedrivits och ambitionen är att i samarbete med myndigheterna skapa en arena för delaktighet där erfarenheter och kunskap står i fokus och vi gemensamt blickar framåt.

Konferensens primära målgrupp är statliga myndigheter, inklusive lärosäten och länsstyrelser, SKL och SKL:s modellkommuner. Konferensen vänder sig till dig som har ansvar för, samordnar eller arbetar med jämställdhet. Inbjudan har gått ut till berörda aktörer.

Frågor? Kontakta:

Sara Nilsson, senior utredare stöd och samordning, Jämställdhetsmyndigheten
E-post: sara.nilsson@jamy.se

Arbetet mot våld – kunskap, erfarenheter och metoder

Generaldirektör Lena Ag och utredare Mikael Thörn medverkar från Jämställdhetsmyndigheten.

Målgrupp, tema och innehåll

Konferensen riktar sig till  personer som i sitt yrke eller ideella arbete möter våldsutsatta kvinnor, barn och/eller män som utövar våld samt till forskare och politiker.

För 20 år sedan antogs kvinnofridspropositionen i Sverige. Den förde med sig ny lagstiftning inom området och innebar också en tydlig markering om att mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem. Många viktiga steg har tagits i arbetet med att bekämpa våld mot kvinnor. År 2016 presenterades en ny nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategins fyra målsättningar kommer att gå som en röd tråd genom konferensen och seminarieblocken har dessa mål som teman.

2018 års konferens blir ett tillfälle att se tillbaka på det viktiga arbete som utförts sedan kvinnofridspropositionen – men också för att hämta ny kunskap och inspiration för att ytterligare stärka arbetet mot våld.

Programmets innehåll att tagits fram genom att medverkande myndigheter har fått skicka in seminarieförslag. Dessa förslag har gåtts igenom och diskuteras i samverkansgruppen samt i den arbetsgrupp som arbetar med konferensen. Arbetsgruppen består av representanter från NCK, Kriminalvården, SKL (en kommun och en region), Migrationsverket, Brå, Länsstyrelserna.

Läs mer om konferensen på NCKs hemsida.

Anmälan

Konferensen är fullbokad!

Internationell konferens om män och jämställdhet – ICMEO

""

Efter att Tyskland, Österrike och Luxemburg har varit värd för konferensen har Sverige nu tagit över bollen. Den 4: e ICMEO-konferensen i Stockholm fokuserar på förändringar av sociala normer och stereotyper som ett sätt att stärka fokuset på män och pojkar och deras roll i jämställdhetspolitik och praktiska insatser. Vilka är de bästa sätten att engagera män och pojkar för jämställdhet?

ICMEO organiseras i samarbete med Jämställdhetsmyndigheten, som också ansvarar för en av de sex workshoparna. Sveriges kommuner och landsting, Skolverket, Folkhälsomyndigheten och organisationen MÄN organiserar också en workshop var och en.

Årets ICMEO-tema är ”Maskulinitet och normkritiska tillvägagångssätt: Jämställdhetsarbete med pojkar och unga män”. Att utmana normer för maskulinitet främjar jämställdhet och bättre möjligheter för alla, och är särskilt viktigt i arbetet med ungdomar. Hur förändras sociala normer, och vad är det bästa sättet att engagera män och pojkar för jämställdhet och en livsstil med möjligheter som når bortom stereotypa normer?

Dag 1, den 15 maj, kommer att ha ett internationellt perspektiv och delar av dag två en nordisk profil, eftersom Sverige är ordförande i Nordiska ministerrådet under 2018.

Lena Ag, generaldirektör för Jämställdhetsmyndigheten, deltar i en paneldiskussion om metoder för att göra pojkar och unga män till förändringsaktörer med hjälp av en normkritisk strategier. Jämställdhetsmyndigheten arrangerar också en workshop om nordiskt arbete med förebyggande av våld bland unga män, inklusive hedersrelaterat våld.

Norrbotten Media Week

10.00-10.30
Kulturcentrum Ebeneser: Generaldirektör Lena Ag berättar om Jämställdhetsmyndigheten, som ska samla kraften i Sveriges jämställdhetsarbete så att pojkar och flickor, kvinnor och män verkligen får samma makt att forma samhället och sina egna liv.

18.00-18.20
Kulturens hus: Panel: Efter #metoo – hur fortsätter vi?
Paneldeltagare: Ida Östensson, Make Equal, Lena Ag, generaldirektör Jämställdhetsmyndigheten, Tobias Mård, vice ordförande Piteå Hockey och Mats Burman, Länsstyrelsen Norrbotten.

Läs mer om Norrbotten Media Week