Lanseringskonferens för Inget att vänta på – Sundsvall

Program 

13.00  Välkommen

 • Information om hur Länsstyrelsen kan stödja ett våldsförebyggande arbete
 • Jämställdhetsmyndigheten informerar om hur den reviderade handboken kan utgöra ett konkret stöd för ett våldsförebyggande arbete
 • Organisationen Män delar sina erfarenheter av våldsförebyggande arbete
 • Paus för kaffe och frukt med mingel och bokbord
 • Organisationen Unizon delar sina erfarenheter av våldsförebyggande arbete
 • Lokalt exempel

16.00  Konferensen avslutas 

Övrig information

Konferensen är kostnadsfri. Avanmälan görs till evelina.skog@jamy.se

Lanseringskonferens för Inget att vänta på – Jönköping

Program

13.00   Alla hälsas välkomna

 • Information om hur länsstyrelsen kan stödja ett våldsförebyggande arbete
 • Jämställdhetsmyndigheten informerar om hur den reviderade handboken kan utgöra ett konkret stöd för ett våldsförebyggande arbete
 • Organisationen Män delar sina erfarenheter av våldsförebyggande arbete
 • Paus för kaffe och frukt med mingel och bokbord
 • Organisationen Unizon delar sina erfarenheter av våldsförebyggande arbete
 • Lokalt exempel på våldsförebyggande praktik

16.00  Konferensen avslutas

Övrig information

Konferensen är kostnadsfri. Avanmälan görs till evelina.skog@jamy.se

Samling mot könsstympning

Konferensen är del av en fyradagars samling där organisationer, unga och myndigheter som är verksamma inom fältet träffas, diskuterar och utbyter erfarenheter. Fokus för dagen är att ta del av Integrate UK:s framgångsrika arbete, samt resultatet av tidigare dagars workshops. Dagen kommer att stimulera till samtal och input till det fortsatta förebyggande arbetet.

Konferensen riktar sig till nationella, regionala och lokala verksamheter som kommer i kontakt med målgruppen och som arbetar mot könsstympning av flickor och kvinnor.

 

Jämställdhetsmyndigheten på Forum Jämställdhet 2020

Forum Jämställdhet är en årlig nationell konferens med fokus på kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Jämställdhetsmyndigheten medverkar i flera seminarier och programpunkter under årets Forum Jämställdhet i 5-6 februari i Jönköping.

Information om seminarier och tider hittar du forumets programkatalog.

Läs mer om Forum Jämställdhets program (öppnas i nytt fönster).

Vi finns också på plats med en monter där vi berättar om våra uppdrag. Besök oss gärna där!

Följ oss gärna på sociala medier.

Konferens: Dödsorsak Kvinna

Konferensen är en del av En vecka fri från våld, en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på det förbyggande arbetet mot mäns och killars våld. Syftet med En vecka fri från våld är att uppmärksamma det omfattande samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor utgör samt att sprida kunskapen om att våld går att förebygga.

Moderatorer: Olga Persson och Katarina Björkgren

Medverkande (med reservation för förändring): Carina Hällberg, Gunilla Krantz, Kerstin Weigl, Kristina Edblom, Lena Ag, Moa Mannheimer, Nina Forselius och Ulrika Rogland.

Pris: Kostnadsfritt, no show-avgift 1500kr
Målgrupp: Den intresserade allmänheten, men särskilt chefer, personer i beslutsfattande positioner och politiker.

Konferens: Sexköpslagen 20 år – Från kontroversiell lag till internationell modell

Områden som kommer behandlas under dagen är bland annat följande:

 • Hur gick det till när Sverige som första land i världen valde att kriminalisera köp, men inte försäljning, av sexuella tjänster?
 • “The Swedish Model” – fokus på det internationella intresset för och spridningen av den svenska lagstiftningen.
 • Var befinner vi oss idag och hur går vi vidare?

Moderator: Anna Collins Falk
Medverkande (med reservation för förändring): Anna Skarhed, Anna Zobnina, Berit Jernberg, Grégoire Théry ,Hanna Olsson, Helena Vilhelmsson, Kajsa Wahlberg, Margareta Winberg, Myria Vassiliadou, Olga Persson, Per-Anders Sunesson, Sven-Axel Månsson och Åsa Lindhagen.

Anmälan för konferensen är nu stängd.

Commission on the Status of Women, CSW63

I år arrangerar Sverige två officiella seminarier. Det ena seminariet arrangeras tillsammans med Frankrike och civilsamhällesorganisationer och handlar om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Det andra seminariet handlar om den nya svenska sexualbrottslagstiftningen och myndigheternas roll och arrangeras av Jämställdhetsmyndigheten i samarbete med Etiopien och UN Women. Seminariet öppnas av Sveriges och Etiopiens jämställdhetsministrar och Brottsoffermyndigheten kommer att presentera det svenska arbetet inom området.

Läs mer om the Commission of the Status of Women, CSW63

Jämställdhetsmyndigheten deltar i Barnrättsdagarna 2019

Hur kan socialtjänsten identifiera barn utsatta för människohandel? Vad säger barnen om sin kontakt med socialtjänsten? Hur ska man få den viktiga samverkan med polis och regionkoordinatorer att fungera för att ge barnen det skydd de enligt svensk lag samt barnkonventionen har rätt till?

Jämställdhetsmyndigheten kommer att föreläsa tillsammans med en ungdom och koppla barnens egna erfarenheter av kontakten med socialtjänsten till barnkonventionens portalparagrafer 2, 3, 6 och 12. De goda erfarenheter som finns kring identifiering, skydd och samverkan med polis och regionkoordinatorer kommer också att beskrivas. Idag uppfyller socialtjänsten inte alltid principerna om barnets bästa eller likvärdig hantering. Det handlar ofta om okunskap och om komplicerade ärenden som kräver samverkan med andra aktörer. Vi ska försöka svara på frågorna ovan gällande identifiering och hur socialtjänsten bäst samverkar med andra aktörer, detta med barnets bästa i fokus.

Socialstyrelsen kommer att presentera sin nya vägledning för socialtjänsten, där ett av de viktigaste målen är att barnets rättigheter tas tillvara i alla utredningar.

Program och information

Hela programmet och mer information hittar du på Barnrättsdagarnas hemsida (öppnas i nytt fönster).

Internationellt expertmöte – Pojkar och unga män i en hederskontext

Syftet med mötet är att ta del av internationella erfarenheter av arbetssätt och metoder som kan identifiera utvecklingsområden i Sverige för det fortsatta arbetet inom våldsprevention. Internationella aktörer kommer att delta och mötet hålls på engelska. Särskild inbjudan har gått ut till berörda aktörer.

Öppet kvällsevent 27 november

I samband med det internationella expertmötet arrangerar Jämställdhetsmyndigheten och kulturhuset Blå Stället ett öppet arrangemang. Eventet är kostnadsfritt och öppet för alla. Under kvällen kommer det att bjudas på dryck och tilltugg, musik, poesi och korta motiverande tal. Du får möjlighet att träffa och prata med lokala organisationer, internationella och nationella aktörer och medarbetare från Jämställdhetsmyndigheten.

Mer information om kvällseventet hittar du här: Samling mot hedersrelaterat våld och förtryck (öppnas i nytt fönster) 

Konferens #upptäckvåldet

I #metoo-uppropen i sociala medier kom det fram att vi inte alltid hör alla röster, inte alltid ser våldet. Hur kan vi bli bättre på att upptäcka mäns våld mot kvinnor och ge alla som söker samhällets stöd ett professionellt, stödjande och likvärdigt bemötande? Vilket stöd behöver de som är i behov av skydd och vilka verktyg behöver de som ska ge stödet?

Målet med konferensen är att öka medvetenheten om hur mäns våld mot kvinnor kan förekomma i olika situationer och diskutera möjligheter och svårigheter i att upptäcka våld och i att bemöta utsatta för våld.

Målgrupp och arrangörer

Konferensen  riktar sig till personal och andra nyckelpersoner inom socialtjänstens olika verksamhetsområden. #upptäckvåldet genomförs av Socialstyrelsen, Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK.