Makt, våld & prevention

Fokus för årets konferens är hur man kan jobba med flera perspektiv och maktordningar samtidigt i det våldsförebyggande arbetet. Några av de perspektiv som kommer att tas upp under dagen är våld i relation till ålder, samt hur maskulinitet och klass påverkar varandra i relation till våld.

Bekräftade talare:
Katarina Wennstam, journalist, författare och debattör
Sibel Korkmaz, doktor i socialt arbete vid Stockholms universitet
Jesper Fundberg, etnolog och lektor vid Malmö högskola

Inbjudan med mer information kommer inom kort.
Vid frågor, mejla gärna info@unizon.se eller info@mfj.se

Ökad upptäckt av våld

Regeringen har gett Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Socialstyrelsen i uppdrag att samverka för ökad upptäckt av våld.

Under denna konferens får vi ta del av vinsterna med att
samverka. Vilka framgångsfaktorer och utmaningar har identifierats?

Medverkar gör bland andra Märta Stenevi, Jämställdhetsminister.

De fem myndigheternas generaldirektörer möts också i ett panelsamtal.

Program och mer info kommer efter sommaren.

Digital konferens om exploatering av arbetskraft – kompetensuppbyggnad, stödförsörjning och förebyggande av människohandel (CAPE-CBSS)

Östersjöstaternas arbetsgrupp mot människohandel (CBSS TF-THB) bjuder in till digital konferens om kompetensuppbyggnad, stödmöjligheter och förebyggande av människohandel inom arbetskraftsexploatering – för att adressera människohandel ur ett bredare perspektiv.

Konferensen genomförs under ledning av det litauiska ordförandeskapet inom Östersjöstaternas råd (CBSS). Den representerar kulmen av det gemensamma projektet för kompetensuppbyggnad, stödförsörjning och förebyggande av arbetskraftsexploatering i Östersjöregionen (på engelska CAPE – Competence building, assistance provision and prevention of trafficking in human beings for labour exploitation). Projektet samordnas av Östersjöstaternas råd och Lettlands inrikesdepartement.

Konferensen genomförs i samarbete med Jämställdhetsmyndigheten och samlar representanter för statliga myndigheter, civilsamhällets organisationer, internationella organisationer, lärosäten, experter för brottsbekämpning och andra yrkesverksamma. Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag deltar som inledningstalare.

Evenemanget består av interaktiva diskussioner. Både presentatörer och deltagare ges möjlighet att kommentera och ställa frågor om utmaningarna inom arbetskraftsutnyttjande.

Dödsorsak: kvinna

2019 dödades 16 kvinnor av män som de hade eller hade haft en relation med, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Det dödliga våldet är ett stort nederlag i arbetet för ett jämställt samhälle. Det krävs kraftfulla satsningar från rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och civilsamhället för att förebygga och bekämpa mäns dödliga våld mot kvinnor.

Under 2019 arrangerade Jämställdhetsmyndigheten och Unizon två kunskapshöjande heldagskonferenser på temat. Nu är det dags för den tredje konferensen med framåtsyftande fokus på vilka åtgärder som krävs från samhället och politiken.
Konferensen är gratis, digital och kommer att livesändas.

Bland de medverkande:
Lena Ag, generaldirektör Jämställdhetsmyndigheten
Åsa Lindhagen (MP), jämställdhetsminister
Anders Thornberg, rikspolischef
Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen
Mikael Damberg (S), inrikesminister
Moderator: Olga Persson, ordförande Unizon

Anmälan: mejla till info@unizon.se för registrering

Program

Länk till eventet på Facebook.

Nationell konferens mot kvinnlig könsstympning

Könsstympning av flickor och kvinnor är ett grovt övergrepp och ett brott mot de grundläggande mänskliga rättigheterna. Könsstympning är också en form av grov misshandel och ett allvarligt brott mot svensk lagstiftning. Vi uppmärksammar den internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning med en nationell konferens.

Konferensen anordnas av Jämställdhetsmyndigheten, hedersförtryck.se, Länsstyrelsen Västra Götaland, Västra Götalandsregionen samt Göteborgs Stad.

Inbjudan 6 februari 2020

Lanseringskonferens för Inget att vänta på – Stockholm

Program 

13.00  Välkommen

 • Information om hur Länsstyrelsen kan stödja ett våldsförebyggande arbete
 • Jämställdhetsmyndigheten informerar om hur den reviderade handboken kan utgöra ett konkret stöd för ett våldsförebyggande arbete
 • Organisationen Män delar sina erfarenheter av våldsförebyggande arbete
 • Paus för kaffe och frukt med mingel och bokbord
 • Organisationen Unizon delar sina erfarenheter av våldsförebyggande arbete
 • Juventas ungdomsjour – Samverkan mellan civilsamhälle och kommun

16.00  Konferensen avslutas 

Övrig information

Konferensen är kostnadsfri. Avanmälan görs till evelina.skog@jamy.se

Lanseringskonferens för Inget att vänta på – Luleå

Program 

13.00  Välkommen

 • Information om hur Länsstyrelsen kan stödja ett våldsförebyggande arbete
 • Jämställdhetsmyndigheten informerar om hur den reviderade handboken kan utgöra ett konkret stöd för ett våldsförebyggande arbete
 • Organisationen Män delar sina erfarenheter av våldsförebyggande arbete
 • Paus för kaffe och frukt med mingel och bokbord
 • Organisationen Unizon delar sina erfarenheter av våldsförebyggande arbete
 • Lokalt exempel

16.00  Konferensen avslutas 

Övrig information

Konferensen är kostnadsfri. Avanmälan görs till evelina.skog@jamy.se

Lanseringskonferens för Inget att vänta på – Malmö

Program 

13.00  Välkommen

 • Information om hur Länsstyrelsen kan stödja ett våldsförebyggande arbete
 • Jämställdhetsmyndigheten informerar om hur den reviderade handboken kan utgöra ett konkret stöd för ett våldsförebyggande arbete
 • Organisationen Män delar sina erfarenheter av våldsförebyggande arbete
 • Paus för kaffe och frukt med mingel och bokbord
 • Organisationen Unizon delar sina erfarenheter av våldsförebyggande arbete
 • Lokalt exempel

16.00  Konferensen avslutas 

Övrig information

Konferensen är kostnadsfri. Avanmälan görs till evelina.skog@jamy.se

Lanseringskonferens för Inget att vänta på – Göteborg

Program 

13.00  Välkommen

 • Information om hur Länsstyrelsen kan stödja ett våldsförebyggande arbete
 • Jämställdhetsmyndigheten informerar om hur den reviderade handboken kan utgöra ett konkret stöd för ett våldsförebyggande arbete
 • Organisationen Män delar sina erfarenheter av våldsförebyggande arbete
 • Paus för kaffe och frukt med mingel och bokbord
 • Organisationen Unizon delar sina erfarenheter av våldsförebyggande arbete
 • Lokalt exempel

16.00  Konferensen avslutas 

Övrig information

Konferensen är kostnadsfri. Avanmälan görs till evelina.skog@jamy.se

OBS! Du som vill följa webbsändningen anmäler dig i formuläret nedan.