Nationell konferens mot kvinnlig könsstympning

Könsstympning av flickor och kvinnor är ett grovt övergrepp och ett brott mot de grundläggande mänskliga rättigheterna. Könsstympning är också en form av grov misshandel och ett allvarligt brott mot svensk lagstiftning. Vi uppmärksammar den internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning med en nationell konferens.

Konferensen anordnas av Jämställdhetsmyndigheten, hedersförtryck.se, Länsstyrelsen Västra Götaland, Västra Götalandsregionen samt Göteborgs Stad.

Inbjudan 6 februari 2020

Lanseringskonferens för Inget att vänta på – Stockholm

Program 

13.00  Välkommen

 • Information om hur Länsstyrelsen kan stödja ett våldsförebyggande arbete
 • Jämställdhetsmyndigheten informerar om hur den reviderade handboken kan utgöra ett konkret stöd för ett våldsförebyggande arbete
 • Organisationen Män delar sina erfarenheter av våldsförebyggande arbete
 • Paus för kaffe och frukt med mingel och bokbord
 • Organisationen Unizon delar sina erfarenheter av våldsförebyggande arbete
 • Juventas ungdomsjour – Samverkan mellan civilsamhälle och kommun

16.00  Konferensen avslutas 

Övrig information

Konferensen är kostnadsfri. Avanmälan görs till evelina.skog@jamy.se

Lanseringskonferens för Inget att vänta på – Luleå

Program 

13.00  Välkommen

 • Information om hur Länsstyrelsen kan stödja ett våldsförebyggande arbete
 • Jämställdhetsmyndigheten informerar om hur den reviderade handboken kan utgöra ett konkret stöd för ett våldsförebyggande arbete
 • Organisationen Män delar sina erfarenheter av våldsförebyggande arbete
 • Paus för kaffe och frukt med mingel och bokbord
 • Organisationen Unizon delar sina erfarenheter av våldsförebyggande arbete
 • Lokalt exempel

16.00  Konferensen avslutas 

Övrig information

Konferensen är kostnadsfri. Avanmälan görs till evelina.skog@jamy.se

Lanseringskonferens för Inget att vänta på – Malmö

Program 

13.00  Välkommen

 • Information om hur Länsstyrelsen kan stödja ett våldsförebyggande arbete
 • Jämställdhetsmyndigheten informerar om hur den reviderade handboken kan utgöra ett konkret stöd för ett våldsförebyggande arbete
 • Organisationen Män delar sina erfarenheter av våldsförebyggande arbete
 • Paus för kaffe och frukt med mingel och bokbord
 • Organisationen Unizon delar sina erfarenheter av våldsförebyggande arbete
 • Lokalt exempel

16.00  Konferensen avslutas 

Övrig information

Konferensen är kostnadsfri. Avanmälan görs till evelina.skog@jamy.se

Lanseringskonferens för Inget att vänta på – Göteborg

Program 

13.00  Välkommen

 • Information om hur Länsstyrelsen kan stödja ett våldsförebyggande arbete
 • Jämställdhetsmyndigheten informerar om hur den reviderade handboken kan utgöra ett konkret stöd för ett våldsförebyggande arbete
 • Organisationen Män delar sina erfarenheter av våldsförebyggande arbete
 • Paus för kaffe och frukt med mingel och bokbord
 • Organisationen Unizon delar sina erfarenheter av våldsförebyggande arbete
 • Lokalt exempel

16.00  Konferensen avslutas 

Övrig information

Konferensen är kostnadsfri. Avanmälan görs till evelina.skog@jamy.se

OBS! Du som vill följa webbsändningen anmäler dig i formuläret nedan.

Lanseringskonferens för Inget att vänta på – Sundsvall

Program 

13.00  Välkommen

 • Information om hur Länsstyrelsen kan stödja ett våldsförebyggande arbete
 • Jämställdhetsmyndigheten informerar om hur den reviderade handboken kan utgöra ett konkret stöd för ett våldsförebyggande arbete
 • Organisationen Män delar sina erfarenheter av våldsförebyggande arbete
 • Paus för kaffe och frukt med mingel och bokbord
 • Organisationen Unizon delar sina erfarenheter av våldsförebyggande arbete
 • Lokalt exempel

16.00  Konferensen avslutas 

Övrig information

Konferensen är kostnadsfri. Avanmälan görs till evelina.skog@jamy.se

Lanseringskonferens för Inget att vänta på – Jönköping

Program

13.00   Alla hälsas välkomna

 • Information om hur länsstyrelsen kan stödja ett våldsförebyggande arbete
 • Jämställdhetsmyndigheten informerar om hur den reviderade handboken kan utgöra ett konkret stöd för ett våldsförebyggande arbete
 • Organisationen Män delar sina erfarenheter av våldsförebyggande arbete
 • Paus för kaffe och frukt med mingel och bokbord
 • Organisationen Unizon delar sina erfarenheter av våldsförebyggande arbete
 • Lokalt exempel på våldsförebyggande praktik

16.00  Konferensen avslutas

Övrig information

Konferensen är kostnadsfri. Avanmälan görs till evelina.skog@jamy.se

Samling mot könsstympning

Konferensen är del av en fyradagars samling där organisationer, unga och myndigheter som är verksamma inom fältet träffas, diskuterar och utbyter erfarenheter. Fokus för dagen är att ta del av Integrate UK:s framgångsrika arbete, samt resultatet av tidigare dagars workshops. Dagen kommer att stimulera till samtal och input till det fortsatta förebyggande arbetet.

Konferensen riktar sig till nationella, regionala och lokala verksamheter som kommer i kontakt med målgruppen och som arbetar mot könsstympning av flickor och kvinnor.

 

Jämställdhetsmyndigheten på Forum Jämställdhet 2020

Forum Jämställdhet är en årlig nationell konferens med fokus på kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Jämställdhetsmyndigheten medverkar i flera seminarier och programpunkter under årets Forum Jämställdhet i 5-6 februari i Jönköping.

Information om seminarier och tider hittar du forumets programkatalog.

Läs mer om Forum Jämställdhets program (öppnas i nytt fönster).

Vi finns också på plats med en monter där vi berättar om våra uppdrag. Besök oss gärna där!

Följ oss gärna på sociala medier.

Konferens: Dödsorsak Kvinna

Konferensen är en del av En vecka fri från våld, en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på det förbyggande arbetet mot mäns och killars våld. Syftet med En vecka fri från våld är att uppmärksamma det omfattande samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor utgör samt att sprida kunskapen om att våld går att förebygga.

Moderatorer: Olga Persson och Katarina Björkgren

Medverkande (med reservation för förändring): Carina Hällberg, Gunilla Krantz, Kerstin Weigl, Kristina Edblom, Lena Ag, Moa Mannheimer, Nina Forselius och Ulrika Rogland.

Pris: Kostnadsfritt, no show-avgift 1500kr
Målgrupp: Den intresserade allmänheten, men särskilt chefer, personer i beslutsfattande positioner och politiker.