Makt, våld & prevention

Fokus för årets konferens är hur man kan jobba med flera perspektiv och maktordningar samtidigt i det våldsförebyggande arbetet. Några av de perspektiv som kommer att tas upp under dagen är våld i relation till ålder, samt hur maskulinitet och klass påverkar varandra i relation till våld.

Talare:
Katarina Wennstam, journalist, författare och debattör
Christian Mogensen, Center för digital pedagogik i Danmark
Kajsa Rietz, Novahuset i Linköping
Jesper Fundberg, etnolog och lektor vid Malmö högskola
Sibel Korkmaz, doktor i socialt arbete vid Stockholms universitet

Våldsprevention 2021 inbjudan

Ökad upptäckt av våld

Under konferensen presenteras erfarenheter från arbetet inom regeringsuppdraget om ökad upptäckt av våld 2019 – 2021. Fem myndigheter, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten Migrationsverket, Socialstyrelsen och visar på fördelar och utmaningar med samverkan för ökad upptäckt av våld samt vikten av ledning och styrning i arbetet. Gabriella Ahlström är moderator.

Program:

08.30 Välkommen
Lena Ag,  Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör, hälsar välkommen.

08.45 Jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi inleder konferensen

09.05 Modern kvinnofridshistoria utifrån ett myndighetsperspektiv
En beskrivning av vad som hänt sedan 70-talet. Hanna Olsson, författare och handledare. Samtal mellan Katarina Björkgren, Jämställdhetsmyndigheten, och Hanna Olsson.

09.45-10.00 Paus

10.00 Vinsterna av att samverka i Uppdrag om ökad upptäckt av våld?
Lena Ag, Generaldirektör, Jämställdhetsmyndigheten och Olivia Wigzell, Socialstyrelsens generaldirektör.

 

10.15 Erfarenheter från Socialstyrelsens utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall. Beatrice Hopstadius, enhetschef, Socialstyrelsen.

10.30 – 10.40 Paus

10.40 Erfarenheter, framgångsfaktorer och utmaningar 
Åsa Frostfeldt, Arbetsförmedlingen, Julie Jacobsson, Försäkringskassan och Eva-Katarina Ekermann, Migrationsverket.

11.25 Vikten av ledning och styrning i arbetet med att öka upptäckt av våld.
Panelsamtal mellan Maria Kindahl, biträdande Verksamhetsområdeschef, Arbetsförmedlingen, Maria Rydbeck, Överdirektör, Försäkringskassan, Lena Ag, Generaldirektör, Jämställdhetsmyndigheten, Mikael Ribbenvik, Generaldirektör, Migrationsverket, Olivia Wigzell, Generaldirektör, Socialstyrelsen.

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 Erfarenheter från samordningsförbundens pilotprojekt Anita Kruse, Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) och Mari Cedervall, Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga.

13.45 – 14.00 Paus

14.00   Utvärdering av pilotprojekten, samordningsförbunden
Anna-Karin Berglund och Abeba Michael, Jämställdhetsmyndigheten.
Frågor från publiken.

14.45 – 15.00 Paus

15.00 Frågor från publiken till Åsa Frostfeldt, Arbetsförmedlingen
Julie Jacobsson, Försäkringskassan och Eva-Katarina Ekermann, Migrationsverket.

Hur ser framtiden ut? Reflektion av Maria Boustedt Hedvall, Socialstyrelsen och Katarina Björkgren, Jämställdhetsmyndigheten.

15.30 Konferensen avslutas

Digital konferens om exploatering av arbetskraft – kompetensuppbyggnad, stödförsörjning och förebyggande av människohandel (CAPE-CBSS)

Östersjöstaternas arbetsgrupp mot människohandel (CBSS TF-THB) bjuder in till digital konferens om kompetensuppbyggnad, stödmöjligheter och förebyggande av människohandel inom arbetskraftsexploatering – för att adressera människohandel ur ett bredare perspektiv.

Konferensen genomförs under ledning av det litauiska ordförandeskapet inom Östersjöstaternas råd (CBSS). Den representerar kulmen av det gemensamma projektet för kompetensuppbyggnad, stödförsörjning och förebyggande av arbetskraftsexploatering i Östersjöregionen (på engelska CAPE – Competence building, assistance provision and prevention of trafficking in human beings for labour exploitation). Projektet samordnas av Östersjöstaternas råd och Lettlands inrikesdepartement.

Konferensen genomförs i samarbete med Jämställdhetsmyndigheten och samlar representanter för statliga myndigheter, civilsamhällets organisationer, internationella organisationer, lärosäten, experter för brottsbekämpning och andra yrkesverksamma. Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag deltar som inledningstalare.

Evenemanget består av interaktiva diskussioner. Både presentatörer och deltagare ges möjlighet att kommentera och ställa frågor om utmaningarna inom arbetskraftsutnyttjande.

Dödsorsak: kvinna

2019 dödades 16 kvinnor av män som de hade eller hade haft en relation med, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Det dödliga våldet är ett stort nederlag i arbetet för ett jämställt samhälle. Det krävs kraftfulla satsningar från rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och civilsamhället för att förebygga och bekämpa mäns dödliga våld mot kvinnor.

Under 2019 arrangerade Jämställdhetsmyndigheten och Unizon två kunskapshöjande heldagskonferenser på temat. Nu är det dags för den tredje konferensen med framåtsyftande fokus på vilka åtgärder som krävs från samhället och politiken.
Konferensen är gratis, digital och kommer att livesändas.

Bland de medverkande:
Lena Ag, generaldirektör Jämställdhetsmyndigheten
Åsa Lindhagen (MP), jämställdhetsminister
Anders Thornberg, rikspolischef
Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen
Mikael Damberg (S), inrikesminister
Moderator: Olga Persson, ordförande Unizon

Anmälan: mejla till info@unizon.se för registrering

Program

Länk till eventet på Facebook.

Nationell konferens mot kvinnlig könsstympning

Könsstympning av flickor och kvinnor är ett grovt övergrepp och ett brott mot de grundläggande mänskliga rättigheterna. Könsstympning är också en form av grov misshandel och ett allvarligt brott mot svensk lagstiftning. Vi uppmärksammar den internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning med en nationell konferens.

Konferensen anordnas av Jämställdhetsmyndigheten, hedersförtryck.se, Länsstyrelsen Västra Götaland, Västra Götalandsregionen samt Göteborgs Stad.

Inbjudan 6 februari 2020

Lanseringskonferens för Inget att vänta på – Stockholm

Program 

13.00  Välkommen

 • Information om hur Länsstyrelsen kan stödja ett våldsförebyggande arbete
 • Jämställdhetsmyndigheten informerar om hur den reviderade handboken kan utgöra ett konkret stöd för ett våldsförebyggande arbete
 • Organisationen Män delar sina erfarenheter av våldsförebyggande arbete
 • Paus för kaffe och frukt med mingel och bokbord
 • Organisationen Unizon delar sina erfarenheter av våldsförebyggande arbete
 • Juventas ungdomsjour – Samverkan mellan civilsamhälle och kommun

16.00  Konferensen avslutas 

Övrig information

Konferensen är kostnadsfri. Avanmälan görs till evelina.skog@jamy.se

Lanseringskonferens för Inget att vänta på – Luleå

Program 

13.00  Välkommen

 • Information om hur Länsstyrelsen kan stödja ett våldsförebyggande arbete
 • Jämställdhetsmyndigheten informerar om hur den reviderade handboken kan utgöra ett konkret stöd för ett våldsförebyggande arbete
 • Organisationen Män delar sina erfarenheter av våldsförebyggande arbete
 • Paus för kaffe och frukt med mingel och bokbord
 • Organisationen Unizon delar sina erfarenheter av våldsförebyggande arbete
 • Lokalt exempel

16.00  Konferensen avslutas 

Övrig information

Konferensen är kostnadsfri. Avanmälan görs till evelina.skog@jamy.se

Lanseringskonferens för Inget att vänta på – Malmö

Program 

13.00  Välkommen

 • Information om hur Länsstyrelsen kan stödja ett våldsförebyggande arbete
 • Jämställdhetsmyndigheten informerar om hur den reviderade handboken kan utgöra ett konkret stöd för ett våldsförebyggande arbete
 • Organisationen Män delar sina erfarenheter av våldsförebyggande arbete
 • Paus för kaffe och frukt med mingel och bokbord
 • Organisationen Unizon delar sina erfarenheter av våldsförebyggande arbete
 • Lokalt exempel

16.00  Konferensen avslutas 

Övrig information

Konferensen är kostnadsfri. Avanmälan görs till evelina.skog@jamy.se

Lanseringskonferens för Inget att vänta på – Göteborg

Program 

13.00  Välkommen

 • Information om hur Länsstyrelsen kan stödja ett våldsförebyggande arbete
 • Jämställdhetsmyndigheten informerar om hur den reviderade handboken kan utgöra ett konkret stöd för ett våldsförebyggande arbete
 • Organisationen Män delar sina erfarenheter av våldsförebyggande arbete
 • Paus för kaffe och frukt med mingel och bokbord
 • Organisationen Unizon delar sina erfarenheter av våldsförebyggande arbete
 • Lokalt exempel

16.00  Konferensen avslutas 

Övrig information

Konferensen är kostnadsfri. Avanmälan görs till evelina.skog@jamy.se

OBS! Du som vill följa webbsändningen anmäler dig i formuläret nedan.