Rösträttsfestival på Fogelstad

Jämställdhetsmyndigheten medverkar tillsammans med MUCF och Folkbildningsrådet i Rösträttsfestivalen på Fogelstad. Rösträttsfestivalen uppmärksammar att det är 100 år sedan kvinnor för första gången deltog i allmänna val.

Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag kommer att delta i ett samtal tillsammans med Gunilla Thorgren, ordförande Kvinnohistoriska, om unga kvinnors organisering och deltagande i demokratin.

I festivalen medverkar flera talmän, forskare och kulturutövare. Programmet går att följa på plats av en begränsad publik och streamas direkt.

Mer information på arrangemangets Facebook-sida: https://fb.me/e/1u1vo293c

Panelsamtal om jämställdhet och lokal demokrati

Sveriges demokrati firar 100 år 2021. Som en del av uppmärksammandet av demokratin 100 år har Jämställdhetsmyndigheten fått i uppdrag av regeringen att utföra en pilotstudie för att ta reda på hur män och kvinnors delaktighet och deltagande ser ut i den lokala demokratin. Hur påverkar kön och socioekonomi möjligheten till lokalt deltagande och inflytande?

Under panelsamtalet presenteras en forskningsöversikt om lokal demokrati, berättelser från de områden som varit delaktiga och vad som behöver göras för att utveckla demokratin i dessa områden.

Mer information om uppdraget finns här: https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/nyhet/kvinnor-och-man-i-bostadsomraden-far-fragor-om-demokrati

Medverkande:

Anna-Karin Berglund, senior utredare, Jämställdhetsmyndigheten
Irene Molinaprofessor i kulturgeografi, Uppsala universitet 
Tove Näckdal, mentor SOS Barnbyar Hammarkullen, Göteborg
Mohamed Gutale, projektledare Studiefrämjandet, Örebro 
Stefan Lydénutvecklingsledare demokrati, Göteborgs stad 
Bosse Parbring, kommunikatör, Jämställdhetsmyndigheten (moderator) 

Tid: 17 december kl 15:15-16:00
Sändning: https://youtu.be/VLZhyLk8dRo

Panelsamtal Internationella mansdagen

Internationella mansdagen infaller årligen 19 november sedan 1999. Dagen fokuserar på mäns hälsa, uppmärksammar mäns bidrag till samhället och på att lyfta fram manliga förebilder.

För att uppmärksamma dagen bjuder Jämställdhetsmyndigheten in till ett digitalt panelsamtal med fokus på mansrollen och jämställdhet. Frågor kring våld, pornografi, psykisk ohälsa, machokultur och att arbeta med förebilder kommer att diskuteras med syfte att belysa hur pojkar och män kan vara en del av arbetet för ett jämställt samhälle.

PANELDELTAGARE:
Lucas Gottzén, professor avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet.
Jesper Fundberg, maskulinitetsforskare och universitetslektor, Malmö universitet.
Alan Ali, ordförande MÄN.
Peter Söderström, Sociolog Another Development Foundation.
Samtalet leds av ungdomsledaren Adnan Naji från Fryshuset i Stockholm tillsammans med Arbresha Rexhepi, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

TID: 19 november kl 10.00-11.00.
PLATS: Youtube.

Webbinarium om människoexploatering i arbetslivet

Program

Länk till vårt webbinarium hittar du här.

8.30 Inledning, Lena Ag, GD, Jämställdhetsmyndigheten.

8.45 Nationell samordning prostitution och människohandel, Sophie Nilsson, utredare, Jämställdhetsmyndigheten.

8.55 Människoexploatering i arbetslivet – nya utmaningar, Mattias Hellberg, Arbetsmiljöverket.

9.05 Osund konkurrens, det myndighetsgemensamma regeringsuppdraget, Johan Christiansson och Mats Paulsson, utredare, Jämställdhetsmyndigheten.

9.45 Paus

10.00 ”Sund Konkurrens – För en attraktiv, sund och säker bygg- och anläggningssektor”, Claes Thunblad, nationell samordnare Sund konkurrens, Byggnadsföretagen.

10.20 ”Människohandel för tvångsarbete angår alla”, Kajsa Wahlberg, nationell rapportör för människohandel på Polismyndigheten.

10.40 Paus

11.00 Presentation av studie som fokuserar på den internationella och svenska regleringen som omfattar arbetskraftsexploatering samt den begränsade praxis som finns, Märta C Johansson, docent i folkrätt vid Örebro universitet.

11.30 ”Utrikesdepartementets arbete mot människohandel”, Per-Anders Sunesson, ambassadören mot människohandel.

11.45 Summering och frågestund, Jämställdhetsmyndigheten.

12.00 Webbinariet avslutas.

Anmäl dig till johan.christiansson@jamy.se

Länk till vårt webbinarium hittar du här.

Välkommen!

Jämställdhetsmyndigheten i Almedalen 2019

Måndag 1 juli

17.20-18.00
Barn i prostitution och människohandel – samhällets ansvar!
S:t Hansgatan 21, Barnrättstorget, seminarierummet Gotländska rummet
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57307

Tisdag 2 juli

08.00-08.40
Könsstympning av flickor – hur kan vi utveckla det förebyggande arbetet?
S:t Hansgatan 21, Barnrättstorget, seminarierummet Gotländska rummet
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57342

Onsdag 3 juli (Jämställdhetstorget)

12.15-13.00
Ekonomisk jämställdhet för kvinnor med funktionsnedsättning
Korsgatan 4, Länsstyrelsens nedre trädgård
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57496

13.30-14-15
100 år av demokrati – unga kvinnor möter fortfarande motstånd i politiken
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57377

14.45-15.45
Så förebyggs (unga) mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57515

16.15-17.00
Jämställdhet är avgörande för effektivt klimatarbete
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57626

17.15-18.00
Att samla kraften i Sveriges jämställdhetsarbete
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57632

Jämställdhetsmyndigheten på MR-dagarna

Jämställdhetsmyndigheten leder och samordnar det nationella arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella och andra ändamål. Jämställdhetsmyndigheten har även ett särskilt uppdrag att nationellt samordna arbetet mot människohandel och exploatering av barn.  I ett seminarium på MR-dagarna ges en beskrivning av Jämställdhetsmyndighetens pågående arbete mot prostitution och människohandel, utvecklingen inom området och kring det förebyggande arbetet. I seminariet ges exempel på verktyg och goda exempel i arbetet med att motverka människohandel.

Seminariet arrangeras fredag 16 november kl 10:30-12:00 i sal C7 på Stockholmsmässan.

Jämställdhetsmyndighetens avdelningschef Berit Jernberg medverkar i seminariet #Metoo och skolan – hur kan skolmiljön bli fri från trakasserier? som arrangeras av Diskrimineringsombudsmannen.

Jämställdhetsmyndigheten finns också på plats i monter C20 under alla dagarna.

Jämställdhetsmyndigheten deltar på Almedalsveckan 2018

Program


Måndag 2 juli

Våra förövare, vårt ansvar!?

Klockan: 09.00–10.45
Arrangör: Jämställdhetsmyndigheten, World Childhood Foundation, Ecpat, Polisen, NOA, Nationella samordningen mot trafficking.
Plats: Bryggarsalen, Strand hotell, Strandgatan 34
Event-ID: 54692

Deltar från Jämställdhetsmyndigheten gör Anna Ekstedt, senior utredare.

Jämställd regional tillväxt är lokalt producerad

Klockan: 09.30–10.30
Arrangör: Region Norrbotten
Plats: Cramérgatan 8 i Norrbottenstältet
Event-ID: 53042

Deltar från Jämställdhetsmyndigheten gör Lena Ag, generaldirektör.

Ojämlik Vård – en för alla alla för en

Klockan: 13.00–14.30
Arrangör: 1.6 miljonerklubben
Plats: Länsstyrelsens övre trädgård, Strandgatan 1
Event-ID: 50148

Deltar från Jämställdhetsmyndigheten gör Lena Ag, generaldirektör.

Från ord till handling –Jämställdhet eller könsapartheid?

Klockan: 13.00–14.00
Arrangör: GAPF
Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a
Event-ID:52065

Deltar från Jämställdhetsmyndigheten gör Mikael Thörn, senior utredare.

Barnhem – hur vår vilja att göra gott kan göra ont

Klockan: 15.00–15.45
Arrangör: Erikshjälpen, World Childhood Foundation, Studieförbundet Bilda
Plats: Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12
Event-ID: 51407

Deltar från Jämställdhetsmyndigheten gör Anna Ekstedt, senior utredare.

Människohandel – hur kan vi förhindra att barn och unga far illa?

Klockan: 15.15–16.00
Arrangör: Nordiska Ministerrådet
Plats: Strandvägen 4
Event-ID: 52218

Deltar från Jämställdhetsmyndigheten gör Anna Ekstedt, senior utredare.

Våld mot kvinnor

Klockan: 16.00–17.00
Arrangör: 1.6 miljonerklubben – ideell kvinnohälsoorganisation
Plats: Länsstyrelsens övre trädgård, Strandgatan 1, trädgårdens nedre del
Event-ID: 51084

Deltar från Jämställdhetsmyndigheten gör Lena Ag, generaldirektör.

 

Tisdag 3 juli

MeToo och tystiklassen

Klockan: 11.05–11.25
Arrangör: Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Plats: S:t Hansgatan 21, Barnrättstorget, tältet
Event-ID: 51541

Deltar från Jämställdhetsmyndigheten gör Anna Ekstedt, senior utredare.

Våld i nära relationer

Klockan: 15.00–15.45
Arrangör: Örebro Kommun
Plats: Wisby Strand och Kongress, Donnersgatan 2
Event-ID: 53908

Deltar från Jämställdhetsmyndigheten gör Lena Ag, generaldirektör.

Varför sviker samhället dem som utsätts för sexuella övergrepp?

Klockan: 15:30–16:30
Arrangör: Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)
Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1
Event-ID: 51241

Deltar från Jämställdhetsmyndigheten gör Lena Ag, generaldirektör.

 

Onsdag 4 juli

HBTQ och heder dubbel utsatthet

Klockan: 11:00–12:00
Arrangör: Riksorganisationen GAPF
Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a
Event-ID: 52103

Deltar från Jämställdhetsmyndigheten gör Mikael Thörn, senior utredare.

Hur svårt kan det vara? Jämställdhet inom idrotten

Klockan: 12.00–12.45
Arrangör: Svenska Judoförbundet
Plats: Birgers gränd 7, Ideella trädgården
Event-ID: 55010

Deltar från Jämställdhetsmyndigheten gör Jesper Fundberg, senior utredare.

Efter #MeToo: Unga tjejers perspektiv på våld och sexuella trakasserier och vad vi kan göra åt det

Klockan: 12.30–13.30
Arrangör: Mittuniversitet
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3
Event-ID: 51381

Deltar från Jämställdhetsmyndigheten gör Sara Nilsson, senior utredare.

Både brottsoffer och förövare – männens dubbla roller i hedersproblematiken?

Klockan: 12.30–13.30
Arrangör: Brottsofferjouren
Plats: F-huset, Uppsala universitet, Skeppsbron 24
Event-ID: 51519

Deltar från Jämställdhetsmyndigheten gör Mikael Thörn, senior utredare.

 

Torsdag 5 juli

Barnhemsturism – en ny form av människohandel

Klockan: 12.40–13.20
Arrangör: Jämställdhetsmyndigheten
Plats: S:t Hansgatan 21, Barnrättstorget
Event-ID: 54783

Deltar från Jämställdhetsmyndigheten gör seniora utredare Petra Tammert Seidefors och Anna Ekstedt.

En värld utan prostitution – ett mål för biståndet?​

Klockan: 14.30-16.00
Arrangör: Sveriges Kvinnolobby och Unizon
Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3
Event-ID: 52813

Deltar från Jämställdhetsmyndigheten gör Anna Ekstedt, senior utredare.

“Vem har rätt till bearbetning och behandling efter våldtäkt?”

Klockan: 16.00-17.20
Arrangör:  Föreningen Tillsammans,  Stockholms tjejjour och Wonsa
Plats: Skandias trädgård
Event-ID: 53918

Deltar från Jämställdhetsmyndigheten gör Berit Jernberg, avdelningschef.

 

Mer om Almedalsveckan

Läs mer på Almedalsveckans webbplats (öppnas i nytt fönster).

Lena Hallengren besöker Jämställdhetsmyndigheten

Under besöket i Angered kommer Lena Hallengren att träffa generaldirektör Lena Ag och övriga medarbetare på Jämställdhetsmyndigheten. Hon kommer också att ta del av hur Polisen och Jämställdhetsmyndigheten samarbetar för att motverka människohandel.
Tidigare under dagen talar Lena Hallengren på Seniormässan i Göteborg.

Läs mer på regeringens hemsida.