Webbinarium: Räknas allt våld?

Under ”En vecka fri från våld” genomför Brå tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten det webbsända seminariet Räknas allt våld?
  • Tid: 26 november kl 09:00 – 09:50

För att belysa hur våldsförebyggande arbete med genusperspektiv och brottsförebyggande arbete kan komplettera och förstärka varandra har Brå samlat till ett frukostmöte på Brå som också webbsänds. Då kommer Länsstyrelsen i Västerbotten att berätta om sina erfarenheter av att utveckla våldsförebyggande arbete i några av Sveriges minsta kommuner. Dessutom kommer Polisregion Mitt att presentera en analysmodell för hur våld i hus och hem kan kartläggas och därmed bli en del av kommunens och polisens systematiska brottsförebyggande arbete. Utgångspunkt för diskussionerna är handboken Inget att vänta på som just nu revideras av Jämställdhetsmyndigheten, Unizon och Män samt Brås bok Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete.

Webbinariet kommer både att direktsändas och finnas tillgängligt i efterhand på Brås hemsida.

Deltagare i panelen:

  • Evelina Skog, utredare, Jämställdhetsmyndigheten
  • Monica Forsman, sakkunnig i jämställdhetsfrågor, Länsstyrelsen Västerbotten
  • Malin Wiktoreng, samordnare för brottsförebyggande arbete, Länsstyrelsen Västerbotten
  • Anders Östlund, analytiker, Polismyndigheten Region Mitt

Moderator för paneldiskussionen: Karin Svanberg, enhetschef på Brå

 

Senast uppdaterad: 5:38 - 12 nov, 2019
  • Våldsförebyggande arbete