Våldsprevention – dåtid, nutid, framtid

När började det våldsförebyggande arbetet mot mäns och killars våld i Sverige? Hur är nuläget? Vad finns det att göra i framtidens våldsprevention?
  • Plats: Göteborg

Den 27 november går det att ta del av konferensen digitalt och på plats i Göteborg, utifrån de restriktioner som gäller då. Konferensen är en återkommande del av En vecka fri från våld som inträffar 23-29 november 2020. Initiativet är skapat av Unizon och MÄN och stöds av Jämställhetsmyndigheten, Länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Mer information kommer.

Senast uppdaterad: 10:24 - 01 jul, 2020