Tredagarskurs om barns våldsutsatthet

Kunskapscentret Barnafrid vid Linköpings universitet erbjuder på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten en kostnadsfri, webbaserad kurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation, med fokus på barns utsatthet.
  • Tid: Tid 25-26 augusti samt 22 september 2020
  • Anmäl senast: 15 juni 2020

Kursen vänder sig till dig som ska utbilda universitets- eller högskolestudenter i det nya examensmålet att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kursen syftar till att vara ett stöd i planering och genomförande av utbildningsmoment med fokus på barns utsatthet.

Kursen ges under totalt tre dagar. De första två innefattar aktivt deltagande i seminarier, diskussioner och workshop. Därefter skriver kursdeltagarna individuella examinationsuppgifter som presenteras och diskuteras vid uppföljande tillfälle. Examinationsuppgiften fokuserar på att planera ett eget undervisningsmoment i examensmålet.

Anmälan
Senast uppdaterad: 12:16 - 08 apr, 2020