Digital tredagarskurs om våld i nära relationer

Nu erbjuder Jämställdhetsmyndigheten tillsammans med Ersta Sköndal Bräcke högskola en tredagarskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, med fokus på särskild utsatthet.
  • Tid: 24 - 25 september samt 5 november 2020

Utbildningen ger en introduktion till kunskapsområdet och en möjlighet till fördjupning på temat särskild utsatthet, samt utformning av undervisningstillfällen, examination och kursplan.

Kurserna, som är kostnadsfria, riktar sig till studierektorer, programansvariga samt lärare vid de program där examenskraven omfattar kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Utbildningen är en del av Jämställdhetsmyndighetens regeringsuppdrag att erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd för lärare och andra utbildningsansvariga vid universitet och högskolor.

På grund av osäkerheten kring restriktioner kopplade till coronapandemin kommer denna kurs att ges digitalt.

Mer information om kursinnehåll och anmälan kommer inom kort att ges på vår webb och i sociala medier.

Anmälan
Senast uppdaterad: 10:36 - 17 jun, 2020