Sista dag att delta i uppsatstävling för studenter

Som student vid högskola och universitet kan du delta i en uppsatstävling som Jämställdhetsmyndigheten samt myndighetens vetenskapliga råd inbjuder till. Uppsatsen ska bidra med kunskap av relevans för jämställdhetspolitiken.
  • Tid: Uppsats, betyg, kort motivering och övriga handlingar ska vara myndigheten tillhanda senast den 31 augusti 2021.

De bästa uppsatserna får dela på 25 000 kronor.

För mer information:

Uppsatstävling för studenter

Senast uppdaterad: 3:31 - 21 maj, 2021
  • Jämställdhet