Sista ansökningsdag för statsbidrag för jämställdhetsprojekt

Jämställdhetsmyndigheten fördelar bidrag till projekt som är nyskapande och som kan ge kunskap av värde för utvecklingen av jämställdhetsarbetet.
  • Tid: Tisdagen den 23 mars 2021

Ansökan görs via Jämställdhetsmyndighetens digitala ansökningssystem för statsbidrag. Bidraget fördelas enligt förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt.

Senast uppdaterad: 10:36 - 23 feb, 2021
  • Statsbidrag