Seminarium: fortsatt statlig styrning av jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsenheten (Regeringskansliet) bjuder tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten in till gemensam seminarium/dialog för JiM-myndigheter, myndighetshandläggare i Regeringskansliet samt departementens jämställdhetssamordnare.
  • Tid: 7 september 2018 kl. 9.00 – 15.30
  • Plats: Bankhallen, Malmtorgsgatan 3, Stockholm

Syftet med seminariet är att forma ett underlag till kommande inriktning av regeringens program för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM).

Med utgångspunkt i JiM-myndigheternas kärnuppdrag kommer dialog föras kring fortsatta behov, formulering av verksamhetsanpassade uppdrag och återrapporteringskrav avseende jämställdhetsintegrering. Målet med dagen är också att se om det finns metoder och resultat från enskilda myndigheter som kan vara relevanta för fler myndigheter att arbeta med, samt fånga upp områden där flera myndigheter behöver samverka för att uppnå större effekter på samhällsnivå.

Målgrupp:

Seminariet vänder sig främst till JiM-samordnare, personer inom myndigheterna med ledningsfunktion, myndighetshandläggare på Regeringskansliet, departementens jämställdhetssamordnare. Inbjudan har gått ut till berörda aktörer.

Senast uppdaterad: 11:12 - 10 apr, 2019
  • Jämställdhetsintegrering