Nationella metodstödsteamet samlas

Jämställdhetsmyndigheten håller årets andra möte för det nationella metodstödsteamet mot prostitution och människohandel, NMT.
  • Tid: 31 maj 2018 kl 9.30 –16.00
  • Plats: Jämställdhetsmyndigheten, Angereds torg 9

Sedan årsskiftet har det nationella samordningsuppdraget mot prostitution och människohandel flyttats över från Länsstyrelsen Stockholm till Jämställdhetsmyndigheten. Metodstödsteamet sammankallas av Jämställdhetsmyndigheten inom ramen för det nationella samordningsuppdraget.

Program

9.30-10.00 Fika
10.00-10.30 Uppdatering från Jämställdhetsmyndigheten
10.30-11.15 Människohandel med barn för tiggeriändamål – Mia
Schyberg, regionskoordinator Bergslagen, berättar om arbetet
med ärendet i Falun som ledde till fällande dom.
11.15-12.00 Människohandelssituationen i Nigeria – Kajsa Törnqvist Netz,
Migrationsverket, berättar om erfarenheter från resa till
Nigeria.
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.30 Lägesrapportering
14.30-15.00 Fika
15.00-16.00 Lägesrapportering forts och avslutande diskussion

Senast uppdaterad: 11:14 - 10 apr, 2019
  • Mäns våld mot kvinnor