Samverkansmöte mot prostitution och människohandel

Preventionsnätverket prostitution och människohandel (tidigare informationsutbytesnätverket) sammankallas av Jämställdhetsmyndigheten
inom ramen för det nationella samordningsuppdraget.
  • Tid: 4 juni 2018 kl 13.00–16.00
  • Plats: Jämställdhetsmyndigheten, Angereds torg 9

Preventionsnätverket prostitution och människohandel (tidigare informationsutbytesnätverket) är ett forum bestående av myndigheter och aktörer från civila samhället, engagerade i arbetet mot prostitution och
människohandel. Syftet med nätverket är att utbyta kunskap, stötta varandra i arbetet, uppmärksamma problem som behöver lyftas inom området och diskutera behovet av prevention.

Sedan årsskiftet har det nationella samordningsuppdraget mot prostitution och människohandel flyttats över från Länsstyrelsen Stockholm till Jämställdhetsmyndigheten. Nätverket sammankallas därför nu av Jämställdhetsmyndigheten inom ramen för det nationella samordningsuppdraget.

Program

13.00-14.00 Jämställdhetsmyndighetens uppdrag mot prostitution och
människohandel med fokus på prevention
14.00-16.00 Lägesrapport från respektive deltagande myndighet och
organisation inkl. fikapaus

Senast uppdaterad: 11:13 - 10 apr, 2019
  • Mäns våld mot kvinnor