Premiärvisning #metoo-filmer

Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen bjuder tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten in till premiärvisning av fem stycken kortfilmer, kopplade till #metoo. Syftet är att bidra till att förbättra upptäckten av mäns våld mot kvinnor och bemötande av dem som är i särskilt utsatta livssituationer.
  • Tid: 11 juni kl 14:30
  • Plats: Biograf Mauritz, Svenska Filminstitutet, Borgvägen 1-5, Stockholm

Inom ramen för Socialstyrelsens uppdrag att samordna en särskild satsning för att erbjuda personal inom socialtjänst och närliggande verksamheter utbildning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer har Jämställdhetsmyndigheten ansvarat för att ta fram ett antal informationsfilmer. Filmerna utgår från fem icke branschanknutna #metooupprop;  #intebättreförr, #intedinhora, #utanskyddsnät, #slådövörattill och #slutvillkorat.

Grupperna bakom uppropen, det vill säga äldre kvinnor, kvinnor i prostitution och människohandel, kvinnor med missbruksproblematik, döva och hörselskadade kvinnor, samt kvinnor med funktionsnedsättning, sätter fokus på bristen på bemötande och stöd från myndigheter.

Premiärvisningen den 11 juni invigs av jämställdhetsministern och efterföljs av panelsamtal mellan talespersoner bakom de olika uppropen.

Senast uppdaterad: 1:49 - 28 maj, 2019
  • Mäns våld mot kvinnor
  • Sexuella trakasserier