Panelsamtal om jämställdhet och lokal demokrati

  • Tid: 17 december kl 15.15-16.00

Sveriges demokrati firar 100 år 2021. Som en del av uppmärksammandet av demokratin 100 år har Jämställdhetsmyndigheten fått i uppdrag av regeringen att utföra en pilotstudie för att ta reda på hur män och kvinnors delaktighet och deltagande ser ut i den lokala demokratin. Hur påverkar kön och socioekonomi möjligheten till lokalt deltagande och inflytande?

Under panelsamtalet presenteras en forskningsöversikt om lokal demokrati, berättelser från de områden som varit delaktiga och vad som behöver göras för att utveckla demokratin i dessa områden.

Mer information om uppdraget finns här: https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/nyhet/kvinnor-och-man-i-bostadsomraden-far-fragor-om-demokrati

Medverkande:

Anna-Karin Berglund, senior utredare, Jämställdhetsmyndigheten
Irene Molinaprofessor i kulturgeografi, Uppsala universitet 
Tove Näckdal, mentor SOS Barnbyar Hammarkullen, Göteborg
Mohamed Gutale, projektledare Studiefrämjandet, Örebro 
Stefan Lydénutvecklingsledare demokrati, Göteborgs stad 
Bosse Parbring, kommunikatör, Jämställdhetsmyndigheten (moderator) 

Tid: 17 december kl 15:15-16:00
Sändning: https://youtu.be/VLZhyLk8dRo

Senast uppdaterad: 1:17 - 18 dec, 2020
  • Jämställdhet
  • Makt och inflytande