Ökad upptäckt av våld

Välkommen på konferens om regeringsuppdraget ökad upptäckt av våld.
  • Tid: 08.30-15.30
  • Plats: Digitalt, länk skickas ut efter anmälan
  • Anmäl senast: 17 november 2021

Under konferensen presenteras erfarenheter från arbetet inom regeringsuppdraget om ökad upptäckt av våld 2019 – 2021. Fem myndigheter, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten Migrationsverket, Socialstyrelsen och visar på fördelar och utmaningar med samverkan för ökad upptäckt av våld samt vikten av ledning och styrning i arbetet. Gabriella Ahlström är moderator.

Program:

08.30 Välkommen
Lena Ag,  Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör, hälsar välkommen.

08.45 Jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi inleder konferensen

09.05 Modern kvinnofridshistoria utifrån ett myndighetsperspektiv
En beskrivning av vad som hänt sedan 70-talet. Hanna Olsson, författare och handledare. Samtal mellan Katarina Björkgren, Jämställdhetsmyndigheten, och Hanna Olsson.

09.45-10.00 Paus

10.00 Vinsterna av att samverka i Uppdrag om ökad upptäckt av våld?
Lena Ag, Generaldirektör, Jämställdhetsmyndigheten och Olivia Wigzell, Socialstyrelsens generaldirektör.

 

10.15 Erfarenheter från Socialstyrelsens utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall. Beatrice Hopstadius, enhetschef, Socialstyrelsen.

10.30 – 10.40 Paus

10.40 Erfarenheter, framgångsfaktorer och utmaningar 
Åsa Frostfeldt, Arbetsförmedlingen, Julie Jacobsson, Försäkringskassan och Eva-Katarina Ekermann, Migrationsverket.

11.25 Vikten av ledning och styrning i arbetet med att öka upptäckt av våld.
Panelsamtal mellan Maria Kindahl, biträdande Verksamhetsområdeschef, Arbetsförmedlingen, Maria Rydbeck, Överdirektör, Försäkringskassan, Lena Ag, Generaldirektör, Jämställdhetsmyndigheten, Mikael Ribbenvik, Generaldirektör, Migrationsverket, Olivia Wigzell, Generaldirektör, Socialstyrelsen.

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 Erfarenheter från samordningsförbundens pilotprojekt Anita Kruse, Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) och Mari Cedervall, Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga.

13.45 – 14.00 Paus

14.00   Utvärdering av pilotprojekten, samordningsförbunden
Anna-Karin Berglund och Abeba Michael, Jämställdhetsmyndigheten.
Frågor från publiken.

14.45 – 15.00 Paus

15.00 Frågor från publiken till Åsa Frostfeldt, Arbetsförmedlingen
Julie Jacobsson, Försäkringskassan och Eva-Katarina Ekermann, Migrationsverket.

Hur ser framtiden ut? Reflektion av Maria Boustedt Hedvall, Socialstyrelsen och Katarina Björkgren, Jämställdhetsmyndigheten.

15.30 Konferensen avslutas

Senast uppdaterad: 10:31 - 18 okt, 2021