Ökad upptäckt av våld

Välkommen på konferens om regeringsuppdraget ökad upptäckt av våld.
  • Tid: 1 dec 08.30-15.00
  • Plats: Digitalt, länk skickas ut efter anmälan
  • Anmäl senast: 27 november 2021

Under konferensen presenteras erfarenheter från arbetet inom regeringsuppdraget om ökad upptäckt av våld 2019 – 2021. Fem myndigheter, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten Migrationsverket, Socialstyrelsen och visar på fördelar och utmaningar med samverkan för ökad upptäckt av våld samt vikten av ledning och styrning i arbetet. Gabriella Ahlström är moderator.

Program 1 december:

08.30 Välkommen
Lena Ag,  Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör, hälsar välkommen.

08.50 Modern kvinnofridshistoria utifrån ett myndighetsperspektiv
En beskrivning av vad som hänt sedan 70-talet. Hanna Olsson, författare och handledare. Samtal mellan Katarina Björkgren, Jämställdhetsmyndigheten, och Hanna Olsson.

09.35-10.00 Paus

10.00 Erfarenheter från Socialstyrelsens utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall. Beatrice Hopstadius, enhetschef, Socialstyrelsen.

10.15 Erfarenheter, framgångsfaktorer och utmaningar i arbetet med uppdraget. Åsa Frostfeldt, Arbetsförmedlingen, Julie Jacobsson, Försäkringskassan och Eva-Katarina Ekermann, Migrationsverket.
Frågor från publiken.

11.15  Paus

11.25 Vikten av ledning och styrning i arbetet med att öka upptäckt av våld och vinster med samverkan.
Panelsamtal mellan Maria Kindahl, biträdande Verksamhetsområdeschef, Arbetsförmedlingen, Maria Rydbeck, Överdirektör, Försäkringskassan, Lena Ag, Generaldirektör, Jämställdhetsmyndigheten, Mikael Ribbenvik, Generaldirektör, Migrationsverket, Olivia Wigzell, Generaldirektör, Socialstyrelsen.

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 Erfarenheter från samordningsförbundens pilotprojekt Anita Kruse, Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) och Mari Cedervall, Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga.

13.45 – 14.00 Paus

14.00   Utvärdering av pilotprojekten, samordningsförbunden
Anna-Karin Berglund och Abeba Michael, Jämställdhetsmyndigheten.
Frågor från publiken.

14.45 Hur ser framtiden ut? Reflektion av Maria Boustedt Hedvall, Socialstyrelsen och Katarina Björkgren, Jämställdhetsmyndigheten. Samtal med moderator

15.00 Konferensen avslutas.

Senast uppdaterad: 9:39 - 29 nov, 2021